Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2017-01-01 – 2017-03-31

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 85,6 MSEK (76,3 MSEK).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1,9 MSEK (1,1 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,9 MSEK (0,5 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,67 SEK (0,06 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 65 % (60 %) av nettoomsättningen.*
 • Tillväxtsatsningar tynger rörelseresultatet med 11,0 MSEK. Under perioden genomfört riktad nyemission om 180 MSEK för att finansiera satsning på dotterbolag inom client clearing.
 • Medelstor affär med en ny asiatisk marknadsplats gällande realtidsclearing under perioden.**
 • Flertal driftsättningar under våren – bland annat nytt handelssystem i Australien driftsatt i slutet av perioden och förberedelser inför lansering av andra fasen i stort brasilianskt clearingprojekt.

* För bättre jämförbarhet mellan åren har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.

** Se kommersiella definitioner s.15

”Cinnober har en mycket stark ställning på sin traditionella marknad. Vår grundaffär växer och visar på en fortsatt förbättrad lönsamhet”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”2017 förväntas leverera fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet i vår kärnverksamhet, men samtidigt planerade kostnader för våra tillväxtsatsningar. Våra fokusområden framöver är framförallt den intensiva satsningen inom clearing för banker samtidigt som vi behöver fortsätta kultivera dotterbolaget Boats unika marknadsposition och öka lönsamheten såväl som försäljningen i vår kärnaffär.”

Bilaga: Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta

Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Grundades 1998, har i dagsläget närmare 300 medarbetare representerande ett fyrtiotal nationaliteter.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm och Umeå. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster och målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Kundlistan består av stora globala aktörer med extrema krav på pålitlighet och prestanda och innehåller namn som ASX, B3, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, ICE Liffe och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är noterat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor.För ytterligare information, www.cinnober.com