Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2018-01-01 – 2018-03-31

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 85,1 MSEK (85,6 MSEK).

 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 75,7 % (65,0 %) av nettoomsättningen.

 • Rörelseresultat, EBIT, för perioden uppgick till -37,2 MSEK (-1,9 MSEK).

 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -31,2 MSEK (-2,9 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -1,47 SEK (-0,22 SEK).

 • Tillväxtsatsningar tynger EBITDA med -35,5 MSEK (-10,9 MSEK).

 • Japan Exchange Group har under perioden lanserat ett nytt clearing- och risksystem, baserat på Cinnobers teknologi, för den japanska derivatmarknaden.

 • Den 3 januari trädde MiFID II i kraft och tjänsten TRADEcho lanserades i samarbete mellan Simplitium och London Stock Exchange.

”Utifrån ett intäkts- och lönsamhetsperspektiv har Cinnober haft en trög start på året, i första hand inom affärsområdet Simplitium, men också för vår traditionella affär inom börs- och clearingteknologi”, säger vd Veronica Augutsson. ”Våra tillväxtsatsningar har under det senaste året tagit mycket tid och resurser i anspråk och fokus nu är att återvända till lönsamhet, förbättra kostnadskontrollen och tydliggöra ansvarsområden inom koncernen. Under andra kvartalet har ett kostnadsbesparingsprogram initierats med målsättningen att uppnå en väsentligt lägre kostnadsbas.”

Bilaga: Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta

Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober
 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering, marknadsövervakning och rapporteringstjänster.
 • Grundades 1998, har i dagsläget ca 350 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett fyrtiotal nationaliteter.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0010023556, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576).Avanza är Certified Adviser. 

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.