Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2015-01-01 – 2015-09-30

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 209,8 MSEK (204,1 MSEK).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 9,0 MSEK (2,8 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -27,3 MSEK (2,4 MSEK). De bokförda värdena avseende aktier i bolagen Binary Event Networks Inc och Quadriserv Inc har under det tredje kvartalet skrivits ned i sin helhet med sammanlagt 36,8 MSEK. Detta innebär en negativ resultatpåverkan av engångskaraktär, men varken koncernens operativa resultat eller kassaflöde påverkas av nedskrivningarna.
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -4,74 SEK (0,53 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 61 % av nettoomsättningen.
 • ASX, en av världens tio största marknadsplatser, har under perioden valt Cinnober som leverantör av nytt handelssystem för såväl aktie- som derivathandel. Affären kategoriseras som stor*.
 • Cinnober har valts ut av Europeiska kommissionen och erhåller över 2 MEUR i ett finansieringsprogram för att vidareutveckla clearingteknologi till europeiska banker.
 • Efter periodens utgång har en av världens största börser inlett en större designstudie gällande en satsning på Cinnobers clearingteknologi.

*Se kommersiella definitioner s. 16 i fullständig delårsrapport

”Marknaden präglas idag generellt av allt mer optimism, inte minst kopplad till ökande handelsvolymer, vilket genererar investeringsvilja i system inom vår nisch”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”En successivt ökande andel licensintäkter i kombination med kundtillströmningen det senaste året börjar nu få ett positivt genomslag i försäljning och operativ lönsamhet. Detta återspeglas i att nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 74,0 MSEK, vilket innebär en ökning på 9,9 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2014 samtidigt som rörelseresultatet uppgick till 8,0 MSEK, att jämföra med 0,0 MSEK under samma kvartal föregående år.”

Bilaga:  Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-09-30

Informationen är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna finansiella rapport publicerades den 5 november 2015, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta

Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08 503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus
 • Grundades 1998, har i dagsläget 245 medarbetare i Stockholm och Umeå (exklusive konsulter) representerande 29 nationaliteter
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North. Avanza är Certified Adviser.

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar