Japanska börsen driftsätter clearing- och risksystem från Cinnober

Japan Exchange Group (JPX) har lanserat sina nya clearing- och risksystem för den japanska derivatmarknaden. Baserat på Cinnobers teknologi moderniseras därmed infrastrukturen inom post trade, clearing och risk. Genom de nya lösningarna kan JPX nu beräkna medlemmarnas och deras kunders risker inom derivathandeln i realtid. 

"Genom dessa nya risk- och clearingssystem har vi skapat en helt ny nivå för infrastrukturen på den japanska derivatmarknaden", säger Ryusuke Yokoyama, Senior Executive Officer & CIO. "Vi är mycket nöjda att nu ha lanserat ett allt bättre och effektivare erbjudande gentemot våra clearingmedlemmar och deras kunder. Vi ser fram emot att inom en snar framtid introducera detta risksystem på samtliga våra marknader.”

Tack vare de nya lösningarna kan JPX beräkna medlemmarnas och deras kunders risker inom derivathandeln i realtid. Systemen erbjuder förbättrade och sofistikerade funktioner för hantering av olika risker, konton och positioner, samtidigt som man nu kan tillhandahålla globala standardprotokoll och ett modernt användargränssnitt. Det nya clearingsystemet innehåller även en mer transparent kontomodell där medlemmarna kan rapportera och hantera kundkonton och risker individuellt, i realtid.  

"Vi är väldigt stolta över förtroendet från JPX, vilket visar på vår ledande position inom området. Genom våra lösningar kan vi nu medverka till att förverkliga JPX:s strategi avseende att stärka positionen som en av de främsta globala finansmarknaderna med ledande lösningar för en allt effektivare och säkrare handel", säger Veronica Augustsson, vd på Cinnober. "Efter en framgångsrik lansering ser vi fram mot fortsatta driftsättningar och inte minst ett långt framtida partnerskap med den japanska börsen.”

Den japanska derivatmarknaden drivs av Osaka Exchange (OSE) och dess clearing hanteras av Japan Securities Clearing Corporation (JSCC), båda ingående i JPX-koncernen.

Driftsättningen av de två svenskutvecklade systemen har skett planenligt.

Det separata risksystemet, CCP Risk, som initialt lanserats på derivatmarknaden, skapar betydande förbättringar genom ökad effektivitet och säkerhet. CCP Risk används för modellvalideringar och övervakning av exponeringar inom JPX clearingverksamhet. Det nya risksystemet är rikt på funktioner för bland annat stresstester, backtester, kredit- och likviditetstester samt s.k. defaulthantering. Cinnobers lösningar har sedan tidigare bevisat sig och medfört stora besparingar för såväl clearinghus som deras slutkunder genom effektivare riskhantering, exempelvis via s.k. nettning av risker inom olika tillgångsslag och en förbättrad hantering av ställda säkerheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com 


Om Cinnober
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com.

Om JPX
JPX, är Asiens ledande börsgrupp, som framförallt täcker aktie- och derivatmarknaderna med tillhörande clearing i Japan. Tokyo-börsen (TSE), är Asiens största aktiebörs, med mer än 3 500 bolag noterade och erbjuder handel en mängd tillhörande instrument. Osaka Exchange (OSE), koncernens derivatmarknad, erbjuder handel i japanska derivat som de välkända Nikkei 225 futures, TOPIX futures och JGB futures. Förutom dessa effektiva, stabila och transparenta marknadsmekanismer bidrar självreglering och clearingfunktioner hos Japan Securities Clearing Corporation till tillit och förtroende för den japanska finansmarknaden genom en robust och tillförlitlig marknadsinfrastruktur. För mer information, besök http://www.jpx.co.jp/english/.

 

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, www.cinnober.com

Prenumerera

Dokument & länkar