Minium tecknar avtal med Marex Spectron som första kund

Milstolpe för Cinnobers satsning på att vidga erbjudandet inom realtidsclearing och riskhantering till banker och mäklarhus

Cinnobers helägda dotterbolag Minium meddelar idag att de har tecknat avtal med sin första kund. Dotterbolaget har valts som leverantör av Marex Spectron (”Marex”) avseende en molnbaserad plattform för hantering av risk i realtid gällande börshandlade derivat och valutakontrakt.

Lösningen kommer att ge Marex, ett ledande Londonbaserat mäklarhus med fokus på råvaruhandel, utökade möjligheter att beräkna motpartsrisker i realtid över multipla tillgångsklasser och marknader. Genom detta planerar Marex att konsolidera ett antal existerande system och ersätta dessa med Miniums plattform för att effektivisera och förbättra sina processer. Bland annat kommer lösningen att spegla marginalsäkerhetsberäkningar från 24 clearinghus runt om i världen, med möjlighet för Marex att analysera olika scenarios baserat på clearinghusens respektive riskmodeller.

”Vårt engagemang i att bredda bolagsgruppens verksamhet genom Minium går enligt plan och att Marex nu väljer att implementera Miniums risklösning som vår pilotkund är givetvis oerhört glädjande,” kommenterar Veronica Augustsson, vd för Cinnober Group. ”Denna första affär är framförallt en viktig milstolpe och stärker oss i förvissningen att detta är morgondagens system. Innovativa aktörer som Marex delar vår övertygelse om den stora potential som återfinns inom digitalisering och förbättring av post trade- och riskhanteringen hos banker och mäklarhus.”

Dotterbolaget Minium har etablerats för att, utifrån Cinnobers existerande teknologi och erfarenhet, erbjuda lösningar och tjänster inom realtidsclearing och riskhantering till internationella banker och mäklarhus. Ambitionen är att Miniums lösningar ska modernisera och effektivisera driften av så kallade client clearing-tjänster och erbjuda en förbättrad riskhantering för banksektorn. Detta är ett område som ständigt möter nya regleringar, hårdare kapitalkrav och ofta tyngs av stora kostnader för äldre och omoderna system.  

Den med Marex avtalade lösningen kommer att levereras i faser, med första leverans beräknad till fjärde kvartalet innevarande år. 

Läs mer i Miniums engelskspråkiga pressmeddelande här.

Kontaktpersoner:
Fredrik Backlund 
Head of Corporate Communications
Cinnober Group
+46 (0)73403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology 
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning. 

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com 

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar