Redeye - Cinnober: Stark Utveckling

Bolaget levererade en rapport som var över våra förväntningar. Omsättningen för Q1 blev 74 miljoner kronor mot förväntade 67 miljoner kronor före övriga rörelseintäkter främst lett av högre generell aktivitet i verksamheten. EBIT blev i linje med förväntningarna om 3,0 miljoner kronor (förväntat 3,5) före övriga rörelseintäkter.

Intäktsvisibiliteten för 2016 är stark med växande återkommande intäkter som nu uppgår till 61 procent. Vi anser som tidigare att Euronext avtalet kan sannolikt leda till fler clearinghus implementation av real-time clearingsystem tekniken. Bolaget kommer även byta ut bland annat NASDAQ OMX tradingssystem för ASX, vilket med denna större referenskund, ökar sannolikheten för fler order inom denna kategori framöver.

Vårt DCF-värde blir oförändrat, det vi behöver se är högre orderintag än förväntat för ytterligare uppvärdering. Vår scenarioanalys, bear och bull, indikerar värden mellan 25-80 kronor respektive. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/NLNoor

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera