Om oss

Vår övertygelse är att reklam och PR kan få människor att ändra riktning, individer att fatta beslut och trender att vända! Kort sagt: Att reklam och PR kan få saker att hända. FöretagsfaktaCircus PR & reklam handlar om avancerad varumärkesakrobatik på höga höjder och stabila reklamkullerbyttor på marknivå; men, som namnet antyder, alltid med ett leende på läpparna. För nog ska varumärken och kommunikationen kring dem behandlas med största möjliga respekt, men tråkigt får det aldrig bli!

Prenumerera