Om oss

OM BIOLAMINA AB BioLamina kommersialiserar innovationer som löser många av de tekniska problem som hittills försvårat cellodling av embryonala stamceller samt andra primära celler. Fler av BioLaminas produkter är baserade på genteknologiskt framtagna humana rekombinanta proteiner, kallade lamininer. Genom att täcka ytor som används för cellodling med rekombinanta lamininer så efterliknas den naturliga miljön i kroppen där dessa celler växer, vilket gör att cellerna trivs, expanderar och behåller sin funktion. Detta, i kombination vissa andra innovationer, löser flera tidigare problem associerat med primär cellodling som tillförlitlighet och låg cellkvalitet, och möjliggör klinisk utveckling av nya cellterapier. För mer information: www.biolamina.com

Prenumerera