Om oss

IVF Sverige är den största aktören i Norden inom provrörsbefruktning och erbjuder ofrivilligt barnlösa par fertilitetsutredningar, makeinsemination och individuellt anpassade IVF-behandlingar. Vi är verksamma på sex kliniker i Sverige och en klinik i Oslo. Vi genomför ca 6 000 IVF-behandlingar per år. Inom koncernen finns även ett eget forskningsbolag samt den enda privata IVF-kliniken i Sverige med donationsverksamhet.På alla våra kliniker finns mångårig erfarenhet av IVF med mycket goda graviditetsresultat. Våra resurser ger oss helt enkelt möjlighet att vara med och driva utvecklingen inom reproduktionsmedicin samt erbjuda de senast beprövade behandlingsmetoderna till det enskilda parets unika förutsättningar.