Danska Nuevolution till First North Premier: ”Bygger ett annorlunda bioteknikföretag”

År 2012 bytte det danska bioteknikföretaget Nuevolution strategi. Från att använda sin patenterade drug discovery-plattform Chemetics för att lösa affärspartners problem började företaget utveckla egna program inom onkologi, immunonkologi och inflammationssjukdomar. Knappt tre år senare är det dags att expandera.

” Det är mer lukrativt med egna program, och det är säljarens marknad”, säger Nuevolutions vd Alex H. Gouliaev.

Baserat i Köpenhamn, Danmark, med 40 heltidsanställda och tunga namn som partners är det dags för Nuevolution att erbjuda sig till marknaden. Affärsmodellen för företaget skiljer sig, enligt Alex H. Gouliaev, från övriga bioteknikföretag. Istället för att satsa på ett eller två program som antingen blir succé eller flopp med hög risk och höga kostnader, sprider Nuevolution sina risker över flertal parallella program i pipelinen samtidigt. Med sin egenskapade plattform Chemetics har Nuevolution reducerat forskningskostnaden för sina, och sina partners, program. Bland partnerna ingår big pharma-bolagen som Novartis, GlaxoSmithKline och Lexicon Pharmaceuticals såväl som Cancer Research Technology och The Institute of Cancer Research, världsledande forskningsinstitutioner.

” Vi har minskat vår risk genom en ”multiple shots at goal”-strategi och kan genom vår teknik ha flera program i gång samtidigt. Vi bygger ett annorlunda bioteknikföretag som inte satsar allt på ett kort.”

Nuevolution har, genom Chemetics, löst sina partners olika problem vilket har genererat intäkter på drygt 380 miljoner kronor tillsammans med förskott, forskningsanslag, milstolps- och royaltybetalningar. Pre-money är Nuevolution värderat till 500 miljoner kronor. Här finns, enligt Alex H. Gouliaev, potential för en positiv aktiekurs.

”En riskjusterad utvärdering av våra program och teknik visar att vårt bolagsvärde landar närmare 850-900 miljoner kronor. Utöver det förväntar vi oss ett starkt nyhetsflöde med nya partners och utlicenseringsavtal. Därför tror vi det är bra för investerare att gå in i det här skedet av vår utveckling, vi ser god potential för en stigande aktie.”

Högre aktivitet i Stockholm

Storägarna i Nuevolution är svenska aktörer som SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelse och Industrifonden. Beslutet att lista sig i Stockholm var därför naturligt, enligt Alex H. Gouliaev, efter att ha diskuterat alternativen om börsnotering i Europa, USA och på hemmaplan i Danmark.

”I fjol listades 43 nya bolag på First North, i år 50. I Danmark kan du räkna dem på en hand. Stockholm är mycket mer aktivt, och med våra svenska investerare känns det lika hemma i Stockholm som i Köpenhamn.”

Alex H. Gouliaev vill se en bra mix av investerare i företaget. Hittills har storägarna samt LMK Forward och SEB Pensionsstiftelse lämnat teckningsförbindelser på 96,25 miljoner kronor. Summan på 225 miljoner kronor i Erbjudandet kommer framförallt gå till utvecklingen av de fem-sex program av tablettbaserat läkemedel mot cancer- och inflammationssjukdomar över en treårsperiod. Tre till fyra av dessa program placeras hos partners för omedelbara intäkter, medan några behålls och utvecklas internt. Med kapitalet vill man accelerera den positiva utvecklingen av programmen sedan strategibytet 2012.

”Intäkterna var goda med strategin vi hade innan 2012, men att utveckla egna program är mycket mer lukrativt. Vi kan intäktsmässigt gå upp från miljon- till miljardklassen i totalt programvärde.”

”Ingen kan mäta sig med oss”

Inom bioteknik finns det många företag som inriktar sig på cancer- och inflammationssjukdomar. Samtidigt är Big Pharma-bolagen ivriga att ha lovande projekt i pipelinen och kan därför gå in i projekt tidigt. Därför är det säljarens marknad, menar Alex H. Gouliaev.

På frågan var företaget hamnar i en konkurrenshierarki är Nuevolution-vd:n försiktig med positioneringen. Men självförtroendet för förutsättningarna med sitt Chemetics går inte att ta miste på. På grund av den kraftfulla tekniken kan företaget vara framgångsrika inom program där andra faller kort och bli ”den ende i klassen” jämfört med ”bäst i klassen”, enligt Alex H. Gouliaev.

”Vi är 1.000 gånger mer effektiva i vår screening genom Chemetics. Det finns ingen, plattformsmässigt, som kan mäta sig med oss.”

Trots sina åtgärder för riskreducering kommer Nuevolution inte ifrån den största risken inom biotekniksektorn. Tid och timing. Nya rön om bioteknik kan presenteras under ett programs förlopp som ställer de tidigare förutsättningarna på ända. Detta är en faktor alla bioteknikföretag brottas med, men med förutsättningarna är självförtroendet gott och accelerationen av programutvecklingen kan förhindra att oväntad ny information stör tidsplanen. Och ambitionerna stannar inte vid kapitalisering genom First North Premier. Inom 6-24 månader siktar Nuevolution på att uppgraderas till huvudlistan.

Så, efter att ha varit ett privat företag sedan starten 2001 behöver Nuevolution nu göra sig kända hos allmänheten. Under måndagen väntar dansk media för Alex H. Gouliaev och under teckningsperioden är möte efter möte, event efter event inbokat.

”Det går inte att flyga under radar. Vi måste ut och visa oss. Det är vår framtid.”

/Emelie Lundgren

======================================================================

Sammanfattning av villkoren

Teckningskurs: 17:50 kronor

Pre-money värdering: 500 miljoner kronor

Teckningsperiod: 23 november - 4 december

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Första dag för handel: 17 december 2015

Erbjudandets storlek: 225 miljoner kronor

Utökning av Erbjudandet möjligt upp till 25 miljoner kronor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lead Manager: Västra Hamnen Corporate Finance

Co-Lead Manager: Avanza Bank

Selling Agent: Nordnet

=====================================================================

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera