Eurocine Vaccines kan bli först med nasalt influensavaccin för barn under två år

Eurocine Vaccines fokuserar all sin kapacitet på flaggskeppet Immunose™ FLU. Patentansökningarna i Australien och Nya Zeeland har just godkänts, och vd Hans Arwidsson ser ett spännande 2016 framför sig för bolaget:

”Det här blir vår murbräcka in på en expanderande marknad.”

Influensavacciner är ett hett ämne inom läkemedelsbranschen, och det är vacciner för barn som är överlägset mest eftertraktade. Då studier har visat att intramuskulära, det vill säga injicering av vaccin via en spruta i muskeln, metoder inte skyddar barnen speciellt väl mot influensa har nu nasal vaccinering stigit upp som den mest effektiva kandidaten. Eurocine Vaccines utvecklar just en sådan produkt, ett nasalt vaccin mot influensa för barn som är från sex månader gamla. Vaccinet tas i form av näsdroppar. Produkten heter ImmunoseFLU, och skulle vid en lansering kunna bli det enda nasala vaccinet mot influensa för barn under två år.

”I USA har FluMist funnits under ett antal år, som också är ett nasalt vaccin mot influensa för barn. Men deras vaccin har en annan komposition än vår, och ger därför helt andra biverkningar. Därför får vaccinet inte ges till barn under två år”, berättar Hans Arwidsson.

Ovanligt långt patentskydd

Under 2015 valde Eurocine Vaccines en något annorlunda väg än vad man tidigare stakat ut för sig. I den senaste årsredovisningen skriver Hans Arwidsson att bolaget går från att vara en underleverantör till att mer likna ett vaccinbolag. Istället för att i ett tidigt stadie licensera ut till större bolag går man nu vidare med sitt projekt i flera ytterligare steg.

”Det är det de stora vaccinbolagen direkt har efterfrågat från oss, så kallad humandata, data från tester på människa med just den aktiva vaccinkomponent som är dominerande på marknaden.”        

Projektet ImmunoseFLU kommer att genomgå en klinisk studie med start under hösten 2016. Redan nu pågår en säkerhetsstudie som förberedelse till höstens prövningar, och även patentansökningar har skickats in för bolagets teknologi och produkt. Patenten för Australien och Nya Zeeland har just blivit godkända, vilket Hans Arwidsson tar som en ytterligare bekräftelse på att bolagets produkt för det första är unik, och för det andra går att skydda internationellt. Bolaget har ytterligare patentansökningar som vid beviljande stärker positionerna inom nasal vaccinering till 2033. Det ger en ovanligt lång tid av effektivt patentskydd när produkt väl når marknad i läkemedelsbranschen.

”Om tidsplanen håller och vi får ut produkten 2021 eller 2022 tillsammans med en partner, då har vi över tio år kvar av patentet. Det är ovanligt i de här sammanhangen.”

Milstolpe under 2017

Hans Arwidsson kan inte gå in närmare på vilka vaccinbolag man har haft som mest kontakt med, men han tillägger att dialog finns med så gott som samtliga aktörer verksamma inom barnvaccin mot influensa. ”Globalt är de inte så många”, men de tunga namnen som GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, AstraZeneca och australiensiska CSL (som förvärvade ett influensavaccin av Novartis) finns med bland aktörerna. Samtliga inom branschen har slängt mer ved på elden sedan WHO under 2012 rekommenderade att alla barn över sex månader upp till fem års ålder ska vaccinera sig mot influensa varje säsong. Med den bakgrunden väljer Eurocine Vaccines att fokusera all sin kraft på ImmunoseFLU, och har inga andra långtgående projekt i pipelinen. Med egna pengar investerar man i programmet för sina studier, vilket ska generera bättre avtal med vaccinbolagen efter redovisade kliniska resultat.

Samtidigt fluktuerar aktiekursen kring 1,5-2 kronor sedan en störtdykning i februari i fjol. Marknaden uttryckte besvikelse när man inte slöt ett förväntat avtal med ett vaccinbolag, och kursen gick från 12 kronor till dagens nivåer. Det var dock ett medvetet val av bolaget, enligt Hans Arwidsson, som själv äger 1,3 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine.

”Det må kosta mera pengar att gå själva, men vi är helt övertygade om att det i längden ger bättre avkastning och kommer att vara bättre för oss och våra investerare.”

Och det finns mycket att hålla utkik för under 2016. Det viktigaste för Eurocine Vaccines är resultaten av de kliniska studierna som kommer att börja rapporteras om vid halvårsskiftet nästa år, 2017, men fram till dess lovar man att uppdatera löpande om ansökningar, säkerhetsstudier, med mera.

”I knappt ett år framöver är vi i en utvecklingsfas, och det kommer att hända mycket spännande innan den kliniska studien drar igång.”, säger Hans Arwidsson.

Det tveklöst mest värdebyggande för företaget kommer vara rapporteringen från de kliniska studierna, enligt vd:n, vilket är bolagets nästa stora milstolpe. Men det kan vara värt att följa rapporteringen om Eurocines utveckling långt innan nästa år.

”Det är inte jag som ska ge råd om vad en investerare bör göra, men historiskt har det visat sig för andra life science-bolag att det är för sent att gå in i aktien när milstolpen närmar sig.”

/Emelie Lundgren

============================================================

Fakta om bolaget             

Listad hos Aktietorget sedan 2006

Aktiekurs: 1,78 kronor (fredag 8/1)

Största aktieägarna:

Nordnet Pensionsförsäkring AB, 11,2 %.

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, 9,5 %.

LMK Ventures AB, 6,0 %.

Aduno AB, 4,0 %.

Goldman Sachs International Ltd, 3,5 %.

Handelsbanken Liv, 2,0 %.

VD Hans Arwidsson

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia