First North-nykomlingen Klaria Pharma mot kliniska prövningar

Med sin patenterade drug delivery-plattform kan läkemedelsföretaget Klaria Pharma Holding erbjuda ett snabbare och mer effektivt läkemedel för smärtlindring mot migrän. Genom att erbjuda ett bättre och mer kostnadseffektiv läkemedel har bolaget en vinnare, menar vd Scott Boyer:
"Vi vet att det är ganska lätt att slå de befintliga produkterna, med bakgrund av den expertis vi har i vår vetenskapliga rådgivningskommitté", slår han fast.

Med lång erfarenhet av läkemedels- och teknikbranschen har vd Scott Boyer, den operative chefen Susan Suchdev och den tekniska chefen Leif Ingemarsson tagit fram en läkemedelskandidat för smärtlindring vid migrän. Produkten är en så kallad alginatbaserad polymerfilm som kan liknas vid ett litet frimärke. Det placeras i munnen där läkemedlet sedan förs vidare ut i blodomloppet. Projektet, betecknat KL-00119, är ett av sex i Klarias projektportfölj vilka samtliga verkar inom terapiområdet för migrän- och cancerrelaterad smärta.

Under veckan har Klaria meddelat att de kliniska testerna kommer att starta under andra kvartalet 2016. Här har bolaget valt att samarbeta med Recipharm, som står för tillverkning, och CTC Clinical Trial Consultants, som kommer att genomföra den första kliniska prövningen av Klarias produkt på sin enhet på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Scott Boyer menar att dessa samarbetspartners kommer bidra till en smidig framställning med sin gedigna erfarenhet av kliniska studier och tillkommande administrativt arbete.

Kortare till marknaden

I bolagsbeskrivningen inför inträdet på First North beskrivs som sedvanligt risker med verksamheten. Risk för patentintrång, regleringar på lokala marknader samt uteblivet resultat av studier är alla faktorer som kan påverka Klarias framgång och finansiella ställning. Detta är dock inget unikt för Klaria utan följer med läkemedelsbranschen, och Scott Boyer menar att Klarias produkt bör betecknas som lågrisk.

"Vi på Klaria som arbetat inom läkemedelsutveckling och med högriskprogram betecknar risken för misslyckande som väldigt låg. Vi har mycket goda möjligheter att utveckla överlägsna läkemedel", slår han fast.

Förutom riskaspekten skiljer sig Klaria mot konkurrenterna genom låga kostnader för de kliniska studierna. Med Klarias första studieupplägg, en så kallad adaptive clinical trial design, kan studien anpassas efter resultat och varierar mellan en längd på några veckor till max tre månader. Det ger en kortare sträcka till marknaden och lanserbar produkt.

"Vinstmarginalerna är vår stora fördel. Genom våra investerare har vi full kostnadstäckning för våra projekt som de är planerade nu och har en kostnad för det första steget precis där vi hade förväntat oss. Tidigare licensavtal för de senaste lyckad läkemedelsframställning mot migrän kan ligga mellan 150 till 950 miljoner dollar. Håll då i åtanke att vi har sex projekt i pipelinen", säger Scott Boyer.

"Undviker kända fallgropar"

Klarias ambitioner är höga, med ett uttryckligt mål att utveckla "världsledande produkter inom smärtlindring", som går att läsa i bolagsbeskrivningen.

"Tittar man på befintliga läkemedel på just de här två områdena är det ganska lätt att slå konkurrenterna. Oftast misslyckas behandlingen av patienter för att de inte vill ta de produkter som finns i dag", fortsätter Scott Boyer.

De produkter Scott Boyer då hänvisar till är smälttabletter, nässpray, tabletter och injicering. Dessa är problematiska för smärtlindringen för migrän- och cancerpatienter då de ger ökat illamående, har svårt att tas upp invärtes eller är förenade med obehag för brukaren.

Att då istället enkelt kunna ta med sig några av Klarias filmer i fickan eller plånboken för att föra in i munnen vid behov, tror Scott Boyer är en mer attraktiv lösning.

Men, tillägger han, ingenting är säkert när det gäller läkemedelsframställning och det gäller att vara ödmjuk inför detta faktum.

"Om det är något jag är expert på, från mina tidigare erfarenheter på Astra Zeneca och Pfizer, så är det misslyckade projekt. Det är alltid något oväntat som förekommer i alla läkemedelsprojekt och jag bygger våra projekt för att undvika kända fallgropar".

Negativ kursutveckling första veckan

Klaria listades på First North Stockholm för drygt en vecka sedan, den 21 oktober. Aktien började på 5 kronor och har sedan sjunkit ned mot 4 kronorsnivån. Anledningen är svår att sia om, men ett allmänt oroligt börsläge samt ett bristande tålamod för de långa tidslinjerna i biotech i det nuvarande läget kan ha bidragit, tror Scott Boyer.

"Det är aldrig kul när det går neråt, men jag tror att kursen vänder när vi annonserar fler framsteg för våra projekt", säger han.

Inför delårsrapporten i slutet av november "kommer det inte vara några konstigheter", men det är viktigt att komma ihåg att bolaget alltjämt befinner sig i en utvecklingsfas inför senare kommersialisering är budskapet från Scott Boyer.

==========================================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.
Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.

===========================================================================

Taggar:

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar