Freedesk till AktieTorget: ”Målet är global expansion”

Med flaggskeppet Freedesk Desk Riser vill Lommabaserade Freedesk nu ta nästa steg i sina ambitiösa mål om en global räckvidd. Teckningsperioden inleds i dag, torsdag.

”Nu har vi bekräftat att produkten är bra, det finns en marknad och kunderna älskar våra produkter. Då är det dags att satsa helhjärtat.”, säger Freedesks vd Stefan Westergård.

Sittandet har beskrivits som vår tids rökning. Med svåra hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar samt minskad produktivitet är stillasittande kontorsarbete ett gäckande problem för såväl arbetstagare som arbetsgivare, och dessutom skolelever. Detta vill Freedesks vd, Stefan Westergård, råda bot på.”Visionen är att på bred front skapa ett större välmående och en ökad produktivitet genom att med flexibla och smarta produkter hjälpa människor i vardagen. Vi har börjat denna resa med vår Desk Riser, och arbetar nu med att bredda vår produktportfölj.”

Eftersom problemen gäller för alla, oavsett land eller kultur, där stillasittande arbete är utbrett, är målet för bolaget att genom en noga utformad plan växa från sin nuvarande position i Lomma, utanför Malmö, ut till hela vida världen. 

”Första steget är Nordeuropa och USA. Därefter kommer Sydeuropa och Kanada, för att sedan expandera till Asien och Latinamerika.”, säger vd:n.

”Det enkla är det svåra”Flaggskeppet Freedesk Desk Riser är en så kallad bord-på-bord-lösning, som finns i vitt plus åtta olika färger. Bolaget har lagt stor vikt vid att den ska vara enkel och lätt, med en vikt på endast tre kilo för kompaktvarianten och fem kilo för den större modellen. Det är viktigt för att den ska kunna förflyttas enkelt. Genom en patentesökt låsmekanism kan Freedesk Desk Riser placeras på ett bord för att sedan höjas upp till önskad nivå. Enligt bolagets hemsida har en fokusgrupp visat att alla personer upp till 1,90 m når en bekväm höjd med Desk Risern, förutsatt att bordet produkten är placerat på är av standardhöjd. Hittills har bolaget sålt mer än 2000 Desk Risers, men onlineförsäljningen har dubblerats från månad till månad sedan årsskiftet. Målsättningen från bolaget är att 20 000 enheter kommer att säljas under 2017. Detta inkluderar även bolagets två andra nylanserade produkter, Laptop Stand och Personal Space.

Är det då förenat med stor risk att satsa på enkla produkter som en annan aktör kan kopiera? Nej, inte enligt vd:n.”Vi brukar säga att det enkla är det svåra. Det krävs mycket tid och resurser att hitta en smart, enkel, flexibel och nätt produkt som smidigt går att ta med sig. Detta göra att vi är de enda bolaget som har en fullt funktionell produkt som möter alla de kriterierna. Det finns andra bord-på-bord-produkter på marknaden, men ingen med den flexibilitet som vår Desk Riser.”


Det innebär att det vanligaste lösningarna på kontor i dag är fortsatt de tunga höj- och sänkbara borden med en betydligt högre prislapp än Desk Risern, som säljs från 2449 kronor enligt bolaget hemsida. Dessutom, berättar Stefan Westergård, är svensk design mycket eftertraktad globalt och har ett högt renommé inom design.

”Man ska också vara medveten om hur viktigt det är att även skolbarn, som ju är vår framtid, får samma möjlighet till flexibilitet som vi vuxna ofta har i Norden med stående arbete. Studier visar att barnen mår bättre och arbetsmiljön blir lugnare om de har möjlighet att stå upp. Dessutom, i utlandet är det ovanligt att man prioriterar resurser för traditionella ståbord på kontoren, så där har vår Desk Riser en mycket stor marknad.”, säger vd:n.


Break even under 2019

Freedesk omsatte ca 1,7 miljoner kronor till slutet av 2016, efter 1,5 år på marknaden, och med mycket begränsade resurser att arbeta aktivt med marknadsföring och försäljning. Under 2018 är den finansiella målsättningen betydligt större; 50 miljoner kronor. Break even förväntas nås under 2019.  Marknaden är stor, enligt bolagets beräkningar. I USA finns det ett företag med en annan bord-på-bord-lösningar som omsätter mer än 1 miljard kronor efter bara några års verksamhet. I Europa omsätter kontorsmöbler 8 miljarder euro, årligen. Dessutom är marknaden i sin linda, då enbart 1-2 procent i USA använder sig av lösningar för stående arbete, enligt marknadsberäkningar. 

Det är för att kunna ta sig ut på denna världsmarknad som bolaget nu går till AktieTorget. 15 12,5 miljoner kronor är emissionsvolymen i erbjudandet. AktieTorget är, enligt Stefan Westergård, en bra plats för innovationsdrivna bolag som har stark tillväxt framför sig. Trots att produkten är användbar globalt är det en utmaning för vilket bolag som helst att nå ut över hela världen. Finns det risk för att gapa över ett för stort stycke?

"Ja, det gör det – om man inte har en plan. Vår expansion sker stegvis, med redan etablerade kontakter på våra två första områden, Nordeuropa och USA. Detta är också för att använda investerarnas pengar väl. Vi tackar aldrig nej till en kontakt eller försäljning bortom dessa geografiska områden, men det är en helt annan sak att med begränsade resurser satsa på full expansion på alla fronter. Med emissionsvolymen satsar vi på marknadsföring och försäljning, och nästa geografiska steg kan vara att etablera oss lokalt i USA. Det ligger i så fall nära till hands att sätta upp kontor i närheten av vår samarbetspartner, som finns i Dallas, Texas.”

Förutom kontorsarbete ser Stefan Westergård också att Freedesk produkter, nuvarande och framtida, kan användas inom hotell- och konferens såväl som hemma samt i skolan. ”Var än behovet finns att öka välmående och produktivitet.”, avslutar han.

/Emelie Lundgren

emelie.lundgren@cisionpromoted.seFakta erbjudandet

Handelsplats: AktieTorget

Värdering pre-money: 27,9 miljoner

Emissionsvolym: 12,5 miljoner

Teckningsperiod: 16 mars - 6 april

Teckningskurs: 3:50 kronor
Minsta teckningspost: 1400 aktier (cirka 4900 kronor)

Förväntad första handelsdag: 27 april 2017

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media