Nitro Games – finskt spelbolag redo för First North

Intresset för spel har exploderat och det återspeglas även på börsen som lockar till sig allt fler spelbolag som söker kapital för sin expansion. En av dessa är det finska spelutvecklingsbolaget Nitro Games som siktar på att göra entré på Nasdaq First North Stockholm.

Vi bildades 2007 och firar tioårsjubileum i augusti i år. Vi har tidigare varit inriktade på spel för konsoler och PC, men är nu helt inriktade på spel för mobila lösningar där tillväxten är hög”, säger Jussi Tähtinen, VD och en av bolagets grundare.

Den globala spelmarknaden beräknas ha omsatt kring 100 miljarder dollar under 2016 och spel via mobila lösningar är den snabbast växande delen av spelmarknaden. Det gjorde att mobila spel under fjolåret för första gången var  större marknad än den för PC-spel. Den årliga tillväxten för mobila spel beräknas ligga på drygt 15 procent 2015-2019, enligt uppskattningar från Newzoo.

Nitro Games väg mot börsen sammanfaller med en omstöpning av affärsmodellen där bolaget nu är redo att även ta över publiceringsrollen, ett led som traditionellt tar cirka hälften av intäkterna. Det innebär att Nitro Games räknar med att behålla upp mot 70 procent efter att distributionskanalen fått sin andel.

Det innebär samtidigt en viss ökad risk och ökat behov av rörelsekapital som nu ska täckas genom en kapitalanskaffning som sker inför att bolaget går publikt. Erbjudandet om att teckna aktier omfattar 30,8 miljoner kronor och kan utökas med 7,7 miljoner kronor vid överteckning. Emissionen är till 60 procent täckt av teckningsförbindelser. Teckningsperioden löper 10-23 maj och aktien ska sedan börja handlas på First North den 16 juni, enligt preliminär tidsplan.

Att valet föll på First North i Stockholm var inte självklart, enligt Jussi Tähtinen. Även Helsingfors och London övervägdes, men position som Stockholm skapat med en lång rad listade spelbolag fällde avgörandet.

”Vi fick ett bra gensvar från investerare här. Många har investerat i denna typ av bolag tidigare och det finns en bra erfarenhet och kompetens. Men det är också roligt att se att det börjar ske även i Finland där Next Games noterats och fler lär vara på gång”, säger Jussi Tähtinen.

Han befinner sig på Nordic Game, den största spelmässan i Norden som hålls i Malmö, dit Nitro Games kommit med en färsk nyhet som presenterades när portarna slogs upp den 17 maj. Det gäller lanseringen av mobilspelet ”Medals of War” som nu släpps ut i en tidig version för att det ska kunna testas av exklusivt av spelare på den svenska marknaden.

Medals of War är det första spelet som kommer att lanseras baserat på Nitro Games nya affärsmodell och det ska följas av fler.

Vårt mål är att kunna lansera två spel per år och sett till milstolpar är en att nå en topp-200 på den nordamerikanska marknaden för Iphone. Det motsvarar intäkter kring 10.000 dollar per dag eller 3-5 miljoner dollar omräknat på årsbasis”, fortsätter Jussi Tähtinen.

Nitro Games har redan tidigare haft spel som tagit sig in på topplistorna, men det fordras också kapital för att hålla sig kvar och Jussi Täthinen ser bättre förutsättningar för det i framtiden. Att klättra på säljlistorna innebär en betydande intäktspotential. De bäst säljande spelen genererar intäkter på ett par miljoner dollar per dag.

Utöver lanseringen av ”Medals of War” har Nitro Games även kommit med andra spännande nyheter i dagarna. Det gäller ett samarbetsavtal som tecknats med Wargaming om utveckling av ett mobilspel, ett projekt som inleds nu och är tänkt att löpa under ett år. Värdet på projektet beräknas till 1,1 miljoner euro, vilket Jussi Tähtinen beskriver som ganska stort sett till vad som är normalt för denna typ av spel.  Nitro Games har tidigare samarbetat med Wargaming, då med för-produktion av spel. I detta nya projekt kommer Wargaming också vara publicist och det gör att Nitro Games balanserar risken och får en skalbarhet, enligt Jussi Tähtinen.

==================================================================

FAKTA

ERBJUDANDET

  • Pre-money värdering 46,8 miljoner kronor
  • Teckningsperiod 10-23 maj
  • Preliminär första dag för handel på First North: 16 juni
  • 60 % teckningsförbindelser
  • 91 % i 12 månaders lock-up
  • Potentiell överteckningsemission 7,7 miljoner kronor

NITRO GAMES – FINANSIELLT

(Mln eur)                 Q1/2017     Q1/2016              2016             2015

Intäkter                              0,3               0,2                  0,8                 1,9*  

Rörelseresultat                -0,3             -0,2                 -1,2               -0,4

Res e finansnetto            -0,4             -0,2                 -1,5               -0,6

Kassaflöde                          0,3                 0                      0                  1,1

(*inkl upparbetade intäkter 1,5 mln eur hänförligt till projekt 2010-2013)

ÄGARBILD INFÖR IPO

Jacob Ehrnrooth                     26,27%

Savox Investment                   21,62%

Antti Villanen                             8,37%

Oy AjoRanta Group Ab             

(Matti Nikkola, CFO)                 7,79%

Luxus Micro Cap S.A.                7,27%

Jussi Tähtinen (CEO)                 6,14%

Pasi Tolmunen                           3,66%

Kiinteistö Oy, Sillankaari 

(Petri Tolmunen, styrelseled)  3,45%

Jarpo Vesala                               2,93%

Övriga  (22 st)                            9,29%

STYRELSE

Antti Villanen (ordförande)

Jacob Ehrnrooth

Juhani Taskinen

Petri Tolmunen

Sverker Littorin (oberoende)

Ilkka Lassila (oberoende)

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media