Prebonas VD efter bokslutet: ”Allt fokus på försäljning”

Nanoteknikbolaget Prebona rapporterade sitt bokslut under måndagen med få finansiella överraskningar. Efter ett år som listat bolag har Simrishamnbolaget byggt upp kapacitet för att under 2017 expandera försäljningen.
”Den övergripande visionen är att bli ett stort, framgångsrikt, globalt företag som utvecklar, producerar och säljer produkter baserad på nanoteknologi.”, säger Prebonas vd Orvar Otterstedt.  

Prebonas vd måste balansera bolagets kommersiella potential med den medicinska.

Simrishamnbaserade Prebona rapporterade en högre nettoomsättning och rörelseintäkter parallellt med en något högre förlust för det fjärde kvartalet 2016 jämfört samma period året innan. I vd-kommentaren skriver Orvar Otterstedt att samtliga nyckelposter är i linje med den plan bolaget presenterade inför listningen på AktieTorget i december 2015.

”Det viktigaste är att vi har kommit igång med försäljningen under året. Visserligen blygsamt, men vi har etablerat såväl kundnätverk som återförsäljare. För att kunna göra detta har vi flyttat in i nya lokaler, byggt upp laboratorium och anställt personal. Det tar lite tid, men förutsättningarna är nu på plats för att försäljningen ska ta fart under 2017.”, säger vd:n.

Fältet nanoteknologi är brett med applikationsområden inom de flesta brancher. Prebonas marknadsnisch fokuserar på att hitta lösningar på kundbehov och framställa produkter inom bolagets tre affärsområden; Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Nanocoatings handlar om att ge ytor specifika egenskaper, såsom smuts- och vattenavvisande. Agriculture riktar sig till bland annat livsmedelsproduktionen för att skydda djur och växter medan Nanomedicine skall minska problem inom vården, såsom infektionsrisk, smittspridning och ”kanske till och med hitta dellösningar på antibiotikaresistensen”, som Orvar Otterstedt säger.

”Talar sitt tydliga språk”

Prebona har i dag tre färdiga produkter inom Nanocoatingsområdet. Prebona DuraCelan, Prebona OdorControl och Prebona Siccol. DuraClean gör ytor smutsavvisande vilket innebär en högre hygienfaktor och ett reducerat frekvensbehov av städning och underhåll. OdorControl eliminerar dålig lukt medan Siccol gör glas och keramiska ytor självrengörande med hjälp av vatten, till exempel regn.

Teknologiplattformen heter Kompoteknologi, utvecklad av Jan-Erik Otterstedt, CTO i Prebona, som arbetat med kiselbaserad nanoteknologi sedan 1970-talet. Teknologin vilar på kiselsyrapartiklar i vatten. Kisel är ett billigt men effektivt ämne som kan bidra till att få fram särskilda egenskaper hos ämnen eller på ytor. Världens största tillverkare av kiselsyrapartiklar i vatten finns norr om Göteborg, en verksamhet Orvars pappa var med och byggde upp, vilket ger bolaget en mycket god tillgång till den billiga råvara teknologin baserar sig på. På grund av bolagets historia är det ingen annan i världen som känner till tekniken bättre än Prebona, menar vd:n.

”Det här är inget enkelt område vi verkar inom. Men med den här kompetensfördelen har vi ett enormt försprång jämfört konkurrenterna.”

Kompetensföresprånget kan ge en väldig fördel vad gäller produktutveckling och mängden tid varje produkt tar i utvecklingsfas. Orvar Otterstedt berättar om den patenterade tekniken bakom Prebonas OdorControl, den lukteliminerande produkten i bolagets portfölj, vilket tog bolaget mindre än ett halvår att utveckla. Den består av kiselsyrapartiklar modifierade med en metall på ytan där luktmolekylerna fastnar och till slut bryts ner. En global hygienjätte ska ha försökt utveckla en egen produkt med en liknande effekt, vilket tog så mycket som 12 år att uppnå.

”Jag tycker det talar sitt tydliga språk om styrkan i vårt gäng.”, säger Orvar Otterstedt.

Relevant inom infektionskontroll

Under det fjärde kvartalet genomförde bolaget en riktad emission om 3,25 miljoner kronor vilken fulltecknades och realiserades i vintras. Emissionsvolymen går helt och hållet till säljorganisationen.

Ett snabbt nedslag bland privatspararna på diverse börsforum gjorde klart att framförallt två punkter dyker upp som kritik eller frågetecken om Prebona och verksamheten under fjolåret. Den första gällde att inte bli för spretig med sina produkter och att fokusera på ett eller få säkra kort, den andra att fjolåret verkar ha fokuserat på innovation och produktutveckling snarare än att säkra ordrar.

Vad säger du om den första punkten?
”Jag håller med! Det är också vår största utmaning. Vår teknologibas, Kompoteknologin, erbjuder så oerhört många lösningar inom ett stort antal områden där det finns skriande behov i dag, men vi måste se till att fokusera på några enstaka områden som vi dessutom kan tjäna pengar på. Inför listningen på AktieTorget för drygt ett år sedan var det detta vi framförallt kommunicerade till investerarna. Vi anser dessutom att vi har adresserat den utmaningen genom att rikta vår teknologi på problem inom de tre affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.”  

Den andra, om nedprioriterat säljfokus, håller du inte med?
”Nej, vi har arbetat stenhårt med att skapa ett nätverk av såväl kunder som återförsäljare och har tagit in flera ordrar. Men, visst har det tagit tid att sätta förutsättningarna för vår expansion. Viss tid gick åt att flytta in i våra nya lokaler och anställa ytterligare personal. Men det var inget vi drog ut på och jag tycker det gick så snabbt och smidigt som det kunde under fjolåret. För vår verksamhet vad gäller Nanocoatings och fastighetsverksamheten ska man också komma ihåg att vintersäsongen hindrar oss att utföra beställda arbeten. Är det ett tak eller en fasad som ska behandlas behöver vi fördelaktigt väder.”

Vad händer nu framöver?
”Fokus ligger helt och hållet på att sälja. Vårt mål om att nå ett positivt kassaflöde är satt till slutet av det här året, vilket betyder att allt vi gör framöver handlar om att nå det målet. Samtidigt går mitt arbete ut på att balansera våra kommersiella tillgångar med vårt interna värde i form av forskning och utveckling för Nanomedicine-området. Eftersom vi eftersträvar att bli en viktig aktör inom infektionskontroll behöver vi fortsatt utveckla våra produkter jämtemot vården och tillsammans med framstående forskningsinstitutioner som Uppsala Universitet och Karolinska Institutet ta fram data som sedan kan användas inom området för infektionskontroll. Med just dessa forskningsinstitutioner tecknade vi dessutom samarbetsavtal under det senaste kvartalet.”

Prebona handlades upp efter rapportsläppet i måndags, 20 februari, men rekylerade ner under tisdagen. Aktien handlas för cirka 3:50 kronor under tisdag inför stängning.

/Emelie Lundgren
emelie.lundgren@cisionpromoted.se

Fakta bokslutet/delåret

Intäkter: 380 114 kronor (80 000)
Resultat efter finansiella poster: -1,68 miljoner (1,55 miljoner)
Kassaflödet från löpande verksamhet: -1,8 miljoner (-67 038)
Resultat per aktie: -0,11 kronor (-0,11)

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media