SealWacs mot lansering: ”Nästa steg bygga marknadsorganisation”

Ännu är allt inte automatiserat inom industrin, men SealWacs har en lösning som för tillverkningen av plastpåsar närmare full automation. Bolagets produkt eliminerar det manuella inslaget i momentet kvalitetskontroll av bottensvetsar.  Under fjolårets emission lovade man en produktutvecklingsplan på 18-24 månader, och den håller både tekniskt och budgetmässigt.

”Vi håller nu på att ta steget från labbmiljö till skarpt läge”, säger SealWacs VD Sören Sandström, på tåget på väg till Stockholm för ännu en presentation för investerare.

Sören Sandström säger att man har haft ”tentaklerna ute” på teknikmässor och i samtal med plastindustrin, men hittills har man inte uppfattat att någon konkurrent försöker lösa problemet med den ineffektiva och manuella kvalitetskontrollen som i dag förekommer inom plastpåsetillverkningen. Kassationskostnaderna för tillverkarna är stora i relation till de pressade marginalerna och kan enligt SealWacs uppgå till så mycket som 10 procent av tillverkningskostnaden.

”Tillsammans har vi och tillverkarna gjort räkneexempel som visar att man kan räkna hem investeringen i vår lösning på ett år, vilket är jättesnabbt inom processindustrin”, säger Sören Sandström.

I produktionen av plastpåsar smälter man manuellt ihop plastfolien i botten, under lagom tid och med lagom värme, för att få fram en färdig produkt. Kvalitetskontrollen är en manuell process som är tidskrävande och kräver känsla av operatören. SealWacs produkt innebär att hela den manuella processen kan automatiseras, med en sensor löpande i processen känner av eventuella defekter. Ett pressmeddelande från företaget publicerades i tisdags, där man rapporterar stora framsteg i utvecklingen.

”Om våra industriella tester faller väl ut är det här ett genombrott”, säger Sören Sandström och lägger till att de industriella testerna kommer att börja inom de närmaste veckorna.

Säljstart hösten 2016

SealWacs har i dagarna annonserat för en nyemission på 6 miljoner kronor för att finansiera en marknadsintroduktion. Hittills har företaget inte haft några anställda utan drivit verksamheten på konsultbasis, och intäkterna har varit noll. Planen är att påbörja försäljningen hösten 2016, och bygga en marknadsorganisation under kommande vår och sommar, enligt Sören Sandström:

”Vi har tekniken och närmar oss en färdig produkt, nu behöver vi genomföra nyemissionen för att rusta oss och börja sälja till nästa höst.”

Aktien, listad på Aktietorget, har sedan noteringen för knappt ett år sedan stigit med nära 50 procent (från 5 kronor till 7:50). Handeln är dock begränsad och det är en anledning till att Sealwacs vill genomföra nyemissionen för att sprida ägarbasen och få en jämn kursutveckling. Man har kontakt med ett par större investerare, men ”även småsparare är naturligtvis välkomna.”

”Det finns en krydda i vår aktie som de med intresse för industriföretag antagligen har märkt eftersom vi har stigit sedan noteringen. Vi har en enorm potential med vår väldigt nischade, men gripbara, produkt.”

Börjar i närmarknad

Momentet med bottensvetsning av plastpåsar ser likadant ut inom industrin globalt. SealWacs planerar att börja etablera sig i Skandinavien för att därefter ta klivet ut i Europa och sedan sprida sin sensor till andra världsdelar. Ett patent kommer att registreras för nyckelteknik i ett sent skede i produktutvecklingen.

Till dess har Sören Sandström och hans kollegor ett intensiv period framför sig. Med en road show i Göteborg, Stockholm och Malmö ska man presentera företaget. Och förtroendet för produkten är hög hos SealWacschefen.

”Vi vet att plastpåstillverkarna är sugna på den”, avslutar Sören Sandström, några timmar bort från presentationen i Stockholm.

/Emelie Lundgren

Fakta erbjudandet

Teckningstid                       2 – 20 nov 2015

Teckningskurs                     5 kronor/unit, dvs 5 kronor/aktie och teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningspost                     1 000 units (5 000 kr). Vardera unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.

Värde före emission           11 475 075 kr

Emissionsvolym                  Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier och högst 1 200 000 teckningsoptioner serie TO 1                                   

Emissionsbelopp                 6 000 000 kr

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera