TC TECH annonserar IPO efter ”tekniskt genombrott”

Sedan 2011 har TC TECH Sweden utvecklat en teknik för att förbättra världens bildskärmar. Under 2015 nådde man sitt mål och tar nu spridningsemission och Nasdaq First North till hjälp för att finansiera lanseringen av sin produkt på marknaden. ”En mängd problem går att lösa för producenterna med vår teknik”, säger TC TECH:s vd Peter Mattisson.

Teoretiskt har branschaktörerna vetat att man kunnat förbättra tekniken till dagens bildskärmar, men ingen har lyckats praktiskt förrän nu. TC TECH utvecklar produktionsteknologi för bildskärmsindustrin. Med sin patenterade induktionsteknik möjliggör TC TECH att snabbt och hetta upp och kyla ned material vilket har tillåtit att utveckla ett system för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Detta är nyckeln för att bildskärmen ska få förbättrade kvalitéer.

Det här är en innovation och ett stort tekniskt genombrott. Vår teknologi möjliggör att kunna få fram bildskärmar som ger både bättre bild, tunnare bildskärm och lägre energiförbrukning”, säger Peter Mattisson.

Tekniken går att applicera på små och stora skärmar, vilket innefattar de flesta skärmar som dagligen används. Varje enhet skulle dra 25-30 procent mindre i energiförbrukning.

Det ger längre batteritid och mindre elanvändning. Det ska bli mycket spännande att se vilken miljöpåverkan vår teknik kan få”, fortsätter Peter Mattisson.

”Typisk modern industri”

Med en inledd kommersialiseringsfas behöver företaget nu både kapital och ett ökat förtroende på marknaden för att genomföra sin produktlansering. Därför listar företaget sig på Nasdaq First North och genomför en spridningsemission på 29,8 miljoner kronor. Och intresset ser lovande ut. Redan har 20,1 miljoner kronor av emissionsbeloppet täckts av teckningsförbindelser.

TC TECH har under åren med produktutveckling inte haft några anställda i företaget; kompetens har tagits in från Avalon Innovation, dotterbolag till CIMON Enterprise som i sin tur är majoritetsägare i TC TECH. Efter spridningsemissionen förväntas CIMON Enterprise ägande minska från dagens 92 procent av aktierna till cirka 60 procent.

I och med produktlanseringen anställer TC TECH några av de utvecklare man har hämtat in från Avalon och rekryterar samtidigt ytterligare en handfull personer med spetskompetens. Enligt Peter Mattisson handlar det om ett tiotal persone. Några massanställningar blir det inte:

I vår affärsmodell ingår inte en fabrik. Vi har istället byggt efter en typisk modern industri-modell vilket innebär ett gediget kontaktnät av underleverantörer”.

Producentmonopol i Asien

Företaget har precis mottagit sin första beställning från en aktör i Taiwan. Målet är att under 2016 få in tio beställningar av olika aktörer i Asien. Det är Taiwan, Korea, Japan och Kina som i dag står för en överväldigande majoritet av bildskärmsproduktionen i världen, och det är således också dit man riktar sig, menar Peter Mattisson.

Jag uppskattar att närmare 98 procent av alla bildskärmar tillverkas där, därför är det naturligt att det är dit vi vänder oss. Men tekniken går att sälja till vem som helst, var som helst, så vi är inte geografiskt låsta.”

Vem som har beställt av TC TECH är ännu hemligt.

De tar ett stort kliv framåt jämfört med sina konkurrenter och är än så länge affärshemligheter. De får annonsera sig när det passar dem”, säger Peter Mattisson.

Just affärshemligheter gör att det är svårt att uppskatta kostnadseffektiviteten för den nya tekniken, då man inte har insyn i konkurrenternas produktionskostnader. Men man beräknar att TC TECH åtminstone är kostnadsneutrala i relation till den teknik som i dag används. Vidare känner man heller inte till om man har någon direkt konkurrent, någon aktör som har en ännu bättre eller lika långt utvecklad teknik som TC TECH. På så sätt är man unika på marknaden.

Peter Mattisson spelar också ned risken för patentintrång som annars är ständigt hot inom high-tech. Tekniken har patenterats under utvecklingens gång, men framförallt är det den avancerade graden som omöjliggör vem som helst att plagiera TC TECH, menar Peter Mattisson:

Det sitter oerhört mycket know how i vårt system, det är 100-tals olika parametrar som ska vara på rätt plats. Det kommer att vara mycket svårt att kopiera.”

Ytterligare svensk innovation

Med så lovande förutsättningar är frågan vad riskerna är för ett företag som TC TECH.
Jo, säger Peter Mattisson, det är frågan om hur lång tid det tar för producenterna att ta till sig den nya tekniken. Något som företaget inte kan veta på förhand.

Eftersom det här är en innovation, något som inte har prövats tidigare, finns inga tidigare resultat att falla tillbaka på. Vi vet att vår teknik fungerar, men i vi har också behov av att systemet körs i en fabrik och levererar månad efter månad för att kunna vara riktigt marknadsetablerad.”

Inom bildskärmsindustrin har TC TECH en förebild i form av det tekniskt världsledande svenska företaget Mycronic, som utvecklat tillverkningsteknik till den andra huvudmodulen i en bildskärm, nämligen LCD-enheten i en bildskärm. TC TECH har fokuserat på den andra huvudkompontenten, LGP( Light Guide Plates).
TC TECH har dock möjlighet att dra nytta av Mycronics erfarenhet då styrelseledamoten Sven Löfqvist tidigare varit vd för Mycronic och kvalitetschefen Kjell Bohlin tidigare varit bland annat teknisk direktör. Det steg TC TECH kan ta liknar det Mycronic tog ut i världen, en jämförelse som Peter Mattisson inte har något emot.

”Det här är svensk innovation och teknik som förhoppningsvis slår igenom och sätter en ny standard i bildskärmsindustrin.”

/Emelie Lundgren

=========================================================================

Fakta erbjudandet

Teckningskurs: 8,5 kronor per aktie
Minsta post för teckning: 600 aktier motsvarande 5 100 kronor
Teckningstid: 4 - 19 november 2015

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 24 november 2015
Beräknad dag för betalning: 27 november 2015
Preliminär första dag för handel på First North: 30 november 2015

Antal erbjudna aktier: 3 500 000
Totalt antal aktier efter emission: 10 071 550 aktier (38,4 procent av kapital och röster)
Emissionsbelopp: 29,75 miljoner kronor
Värdering pre-money: 55,9 miljoner kronor


Finansiell rådgivare (certified advisor): Erik Penser Bankaktiebolag

=========================================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar