Vardagen på plats – då accelererar Agoras avtalsaktivitet

Fastighetsbolaget Agora (A Group of Retail Assets) rapporterade innan helgen ett odramatiskt fjärde kvartal där utvecklingen gått enligt plan. I slutet av 2016 syntes en ökad avtalsfrekvens, som vd:n tillskriver den organisation som nu, på riktigt, är på plats.
”Vi har nu tagit oss upp på den plattform vi avsåg att skapa.”, säger vd Wilner Anderson.


Agoras vd, Wilner Anderson.

Den 9:e december kom ett pressmeddelande om att Agora hyr ut till Folkuniversitet i Södertälje plus gymkedjan Fitness24seven i Vårberg Centrum. Två veckor senare annonserades ytterligare uthyrning under fem år med Akademibokhandeln i Gallerian, centrala Motala. Sedan dess under det nuvarande året har avtal med hälsokedjan Nordic Wellness, snabbmatskedjan Subway och livsmedelsaktören Willys annonserats som ytterligare klara uthyrningsavtal för Agora. Är det årsskiftet som bidrar till den ökade frekvensen? Nej, säger vd:n.

”Agora är ett ungt bolag. Vi bildades under våren 2015 och noterade oss på Nasdaq First North i princip i samma veva. Sedan dess har vi jobbat intensivt med att bygga vår organisation och sätta en struktur, skapa vår vardag, i bolaget. Nu är denna på plats. Det är det som visar sig i avtalsfrekvensen. Vi har en bemanning av personal som vet vad de gör, det ger också resultat.”

Agora har 23 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 270 000 kvadratmeter. Fastigheterna finns utspridda på 16 orter runt omkring i Sverige med ett fastighetsvärde på 4,3 miljarder kronor och ett hyresvärde på 450 miljoner. Agoras mål är att ”på tre till fem år [från bildandet 2015] öka värdet på fastighetsportföljen till 10 miljarder kronor.” Detta ska ske delvis genom förvärv av nya fastigheter, delvis genom investeringar i befintliga fastigheter.

”Vi vet hur man ska göra”

Under kvartalet genomförde bolaget sina två största förvärv hittills i Västerås. Kapitalet från företrädesemissionen tidigare under året användes just till denna affär, av galleriorna Punkt och Gallerian i centrala Västerås. Och just regionknutpunkter och tillväxtorter är Agoras fokus vid fastighetsförvärv.

”Vi siktar inte på Stockholm, Göteborg eller Malmö – men vi exkluderar dem inte heller. Vad vi går efter är orter som har stor betydelse för sin region och där det finns ett momentum i till exempel tillväxt. Västerås är en sådan ort.”, säger vd:n.

Enligt Wilner Anderson är Agora ensamma i sin nisch om att bara fokusera på detaljhandelsfastigheter. Det finns en medial missuppfattning, menar vd:n, om detaljhandeln, dess potential och var den ska finnas. Många oroar sig för att den externa handeln tar död på innerstadshandeln och minskar potentialen för tillväxt och lönsamhet i de centrala delarna av en stad, exkluderat storstäderna. Så är det inte, enligt Wilner Andersson. 

”Människor kommer alltid att mötas och träffas, för att handla, för att äta och fika, för att gå på gym och för att bara umgås. Det är i det sammanhanget man måste se fysiska platser för handel och möten.”

”Vi är naturligtvis inte ensamma om att ha detaljhandelsfastigheter, flera av de stora fastighetsbolagen har det, men vi är det enda som är helt fokuserat på den här typen av fastigheter. Vår bas är kunskapen om detaljhandel och hur den fungerar.”

”Det är många som inte vet hur man ska göra. Men vi vet.”, skrattar han.

Stora, starka ägare

Agora listades på First North i princip parallellt med bildandet av bolaget. Vid notering låg kursen på nära 40 kronor, sedan dess har utvecklingen gått nedåt med en nuvarande nivå kring 26 kronor. Även handlandet i aktien är blygsamt, vilket kan förklaras av ägarstrukturen.

Bolagets tio största ägare utgör 92,85 procent av det totala aktiekapitalet. De största ägarna är M2 Asset Management, med nästan 23 procent av kapitalet och 38,5 procent av rösterna, samt Kvalitena med 16,2 procent av kapitalet och 35,6 procent av rösterna. Vidare på topp tio-ägarlistan finns kända namn Klövern, D. Carnegie, Balder Fastigheter och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Med denna stabilitet har bolaget kunnat leverera på sin strategi och hela tiden ta nästa steg, men konsekvensen blir också att aktien får en skral omsättning.

”Såklart, floaten är inte så stor vilket inte ger mycket att köpa för privatspararen. Men så länge jag har ägare i ryggen som möjliggör för mig att förverkliga våra mål kan jag som vd inte vara annat än nöjd.”, säger Wilner Anderson.

Och vad huvudfokus nu ligger på har vd:n, såväl som hans anställda, klart för sig.

”Vår prio 1 och prio 2 är att hyra ut de resterande vakanserna, eller fria ytorna, samt förbättra våra kåkar.”

Agoras börsvärde uppgår till 784 miljoner kronor och aktien handlas under onsdag förmiddag till 25:50 kronor.

/Emelie Lundgren
emelie.lundgren@cisionpromoted.se

Fakta delåret okt-dec 2016

Hyresintäkter: 98 miljoner
Fastighetskostnader: -53 miljoner
Driftsnetto: 45 miljoner
Resultat efter skatt: 48 miljoner
Ekonomisk uthyrningsgrad: 90 %
Resultat/stamaktie innan / efter utspädning: 1,25 kronor / 1,21 kronor

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media