Cision AB (publ) - Bokslutskommuniké januari-december 2012, 7 februari 2013

Cision rapporterar stabilt årsresultat och abonnemangstillväxt

Oktober–december

 • Totala intäkter 242 Mkr (252)
 • Organisk tillväxt 1 procent (4 procent)
 • Rörelseresultat 34 Mkr (30)
 • Rörelsemarginal 14,0 procent (11,7 procent)
 • Operativt kassaflöde 24 Mkr (20)

Januari–december

 • Totala intäkter 987 Mkr (969)
 • Organisk tillväxt 4 procent (0,4 procent)
 • Abonnemangstillväxt 7 procent
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter 137 Mkr (132)
 • Rörelsemarginal exklusive engångsposter 13,9 procent (13,6 procent)
 • Operativt kassaflöde 100 Mkr (81)
 • För 2012 föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 kr per aktie

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes:
”Resultatet för det fjärde kvartalet ligger i linje med våra förväntningar och dessutom, vilket är viktigare, slutförde vi den komplicerade avyttringen av Print Monitor-verksamheten i USA under kvartalet. Det är aldrig lätt att genomföra stora personalförändringar, och under det här kvartalet minskades antalet anställda i Nordamerika med 20 procent. Trots detta har vi kunnat fokusera på fortsatt tillväxt genom att hitta rätt balans mellan investeringar i försäljning och marknadsföring och besparingar inom andra områden för att uppnå goda rörelsemarginaler. Detta fokus har även genererat en ökning av abonnemangsintäkterna om 7 procent det här året.”

För ytterligare information kontakta:

Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 11
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl. 08.30.

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljard kronor 2012.  Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar