Cision AB (publ) - Delårsrapport januari-mars 2011, 27 april 2011

Starka kassaflöden

Januari–mars

  • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 248 Mkr (314). Den organiska tillväxten var –2 procent, jämfört med –1 procent för oktober–december 2010 och –8 procent för januari–mars 2010. Valutaeffekter påverkade intäkterna negativt med 23 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 32 Mkr (33) och rörelsemarginalen var 12,9 procent (10,4). Engångsposter uppgick till 0 Mkr (2) och rörelseresultatet uppgick därför till 32 Mkr (31). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 4 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 32 Mkr (11) och det fria kassaflödet till 21 Mkr (–17). Nettoskulden uppgick till 411 Mkr (746) vid periodens utgång och relationen räntebärande nettoskuld/EBITDA exklusive engångsposter var 2,1 (4,0).
  • Cision USA, koncernens största och viktigaste marknad, rapporterade en organisk tillväxt på 3 procent under det första kvartalet, jämfört med 2 procent under fjärde kvartalet 2010 och –4 procent under första kvartalet 2010.

 

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes:
”Under första kvartalet var den organiska tillväxttrenden på vår viktigaste marknad, Cision USA, fortsatt positiv. På de flesta av Cisions marknader har vi nu organisk tillväxt, men några få marknader med traditionell mediabevakning som främsta verksamhet reducerar koncernens totala tillväxt. Precis som under 2009–2010 fortsätter vi att implementera åtgärder för att förändra eller eventuellt avyttra våra kvarvarande verksamheter inom traditionell mediabevakning i syfte att fullfölja vår omvandling till ett renodlat PR-programvaru- och informationstjänsteföretag.
Ogynnsam valutautveckling bidrog till ett relativt oförändrat rörelseresultat jämfört med första kvartalet förra året. Justerat för den negativa valutaeffekten om 4 Mkr var det underliggande resultatet under första kvartalet 2011 en förbättring jämfört med samma period förra året. Våra kassaflöden under första kvartalet fortsatte att förbättras jämfört med samma period förra året, och stärker därmed ytterligare Cisions finansiella ställning.”

För ytterligare information kontakta:

Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail: hans.gieskes@cision.com

Erik Forsberg, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 91
e-mail: erik.forsberg@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Cision skapar förutsättningar för företag och organisationer att fatta bättre beslut och nå bättre resultat genom plattformen CisionPoint, som erbjuder tjänster för kommunikations- och PR-ansvariga. Med lokal expertis och global räckvidd levererar Cision relevant medieinformation, målgruppsanpassade distributionstjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser. Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 1.1 miljarder 2010.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar