Cision AB (publ) - Halvårsrapport januari-juni 2013

Starkt operativt kassaflöde då förändringar i Nordamerika fortsätter

April-juni

 • Totala intäkter 234 Mkr (255) inklusive en försäkringsuppgörelse om 30 Mkr
 • Nettoomsättning 203 Mkr (254)
 • Negativa valutaeffekter 12 Mkr på totala intäkter
 • Rörelseresultat 43 Mkr (-14)
 • Rörelsemarginal* 8,8 procent (12,0 procent)
 • Operativt kassaflöde 48 Mkr (33)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, 2,34 kr (-0,73)
 • Pågående genomgång av Cision USA:s balansräkning

Januari–juni

 • Totala intäkter 440 Mkr (494) inklusive en försäkringsuppgörelse om 30 Mkr
 • Nettoomsättning 407 Mkr (493)
 • Negativa valutaeffekter 21 Mkr på totala intäkter
 • Organisk tillväxt -5 procent (+3 procent)
 • Rörelseresultat 56 Mkr (15)
 • Rörelsemarginal* 9,3 procent (12,0 procent)
 • Operativt kassaflöde 68 Mkr (57)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, 2,71 kr (0,72)

*) Exklusive engångsposter och andra engångsintäkter.

Kommentar av Cisions verkställande direktör Peter Granat:
"Som förväntat hade avyttringen av den amerikanska Print Monitor-verksamheten fortsatt kortsiktig negativ inverkan på vårt resultat för det andra kvartalet. Jag är fortsatt övertygad om en långsiktig tillväxt för både vår kärnverksamhet inom abonnemangstjänster och Cisions betydande globala marknadsmöjligheter.

Under det andra kvartalet fortsatte vi att fokusera på ytterligare kostnadsreduceringar via outsourcing, automation och omförhandling av avtal för att reducera de fasta kostnaderna. Hållbar tillväxt kräver en stabil bas att bygga på, och jag är fast besluten att säkerställa att vi har en stabil bas, både för själva CisionPoint-plattformen och i affärsprocesserna i alla våra regioner.

Vi har identifierat brister i den amerikanska verksamheten kring hur förutbetalda intäkter hanterats under tidigare år. Tillsammans med våra nya revisorer utför vi för närvarande en mer genomgripande genomgång av avstämningsprocesserna kring balansräkningen i den amerikanska verksamheten, och när den är klar kommer vi omedelbart att rapportera eventuella justeringar. Inget tyder på att kassaflöde eller likviditet har påverkats, och inte heller finns det i dagsläget någon indikation på att 2013 års resultat berörs, men eventuella justeringar av föregående år kan dock komma att få en inverkan på balanserade vinstmedel och konton för rörelsekapital.

Blickar vi framåt ser vi positivt på Cisions positionering på en dynamisk och föränderlig marknad som i allt högre grad är inriktad på earned media. Förutom vår nuvarande prisbelönta portfölj av mjukvara och redskap kommer den nyligen genomförda lanseringen av vår Content Marketing Suite att säkerställa att vi även fortsättningsvis kan förse marknadsförare med lösningar som gör det möjligt för dem att skapa, forma och nå ut med sina budskap via flera olika kanaler. Vi arbetar för närvarande med våra strategiplaner som vi avser att tillkännage när genomgången av Cision USA är klar."

För ytterligare information, kontakta:

Peter Granat, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 11
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 18 juli 2013.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder SEK 2012. Mer information finns på www.cision.com.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar