Cision AB (publ) halvårsrapport januari–juni 2010, 22 juli 2010

Fortsatt förbättrad lönsamhet

Organisk tillväxt i USA

April-juni

  • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 285 Mkr (377). Den organiska tillväxten var –5 procent, jämfört med –8 procent för januari–mars 2010 och –12 procent för april-juni 2009. Valutaeffekter påverkade intäkterna negativt med 11 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 35 Mkr (30). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 1 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Cisions lönsamhet förbättrades under det andra kvartalet, främst på grund av tidigare försäljningar av olönsamma enheter i Europa, varvid rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader nådde 12,2 procent, att jämföra med 10,4 procent för det första kvartalet 2010 och 7,9 procent för det andra kvartalet 2009.
  • Cision USA noterade åter organisk tillväxt. Den organiska tillväxten var positiv om 3 procent för det andra kvartalet 2010, att jämföra med –4 procent för det första kvartalet 2010 och –10 procent för helåret 2009.

Januari–juni

  • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 599 Mkr (837). Den organiska tillväxten var –7 procent (–10). Valutaeffekter påverkade intäkterna negativt med 45 Mkr.
  • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 68 Mkr (48) och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 11,3 procent (5,7). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 6 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader uppgick till 62 Mkr (33) och resultatet före skatt var 39 Mkr (–14). Resultatet per aktie uppgick till 0,20 kr (–0,28).
  • För perioden januari–juni uppgick det operativa kassaflödet till –3 Mkr (19) och det fria kassaflödet uppgick till –71 Mkr (–56).

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes:

”Under det andra kvartalet 2010 fortsatte Cisions lönsamhet att förbättras. Vår EBITDA-marginal översteg 17 procent, upp från 15 procent i det första kvartalet 2010. Detta är en stark indikation på att vi är på god väg att uppnå vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal överstigande 20 procent senast under 2012. Den stigande lönsamheten är främst en följd av förbättrade resultat i Cision Europa, där EBITDA-marginalen ökade signifikant från 5 procent i det första kvartalet till 11 procent under det andra kvartalet 2010. I Nordamerika har vi en fortsatt stark lönsamhet, där EBITDA-marginalen för det andra kvartalet 2010 var mycket goda 25 procent.

Under det andra kvartalet fortsätter vi också att se positiva effekter från lanseringen av CisionPoint, där vår viktigaste marknad, Cision USA, nu åter har en organisk tillväxt. Andelen kunder i USA som använder CisionPoint hade per den 30 juni 2010 nått 78 procent, jämfört med 48 procent för ett år sedan. Lanseringen av CisionPoint på våra övriga marknader fortsätter, varför vi ser fortsatt positivt på Cisions långsiktiga tillväxtutsikter.”

För ytterligare information kontakta:
Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: +46 (0)8 507 410 11
e-mail: hans.gieskes@cision.com

Erik Forsberg, ekonomidirektör, telefon: +46 (0)8 507 410 91
e-mail: erik.forsberg@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027951401
Telefon: +46 (0)8 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv/

Cision skapar förutsättningar för företag och organisationer att fatta bättre beslut och nå bättre resultat genom plattformen CisionPoint, som erbjuder tjänster för kommunikations- och PR-ansvariga. Med lokal expertis och global räckvidd levererar Cision relevant medieinformation, målgruppsanpassade distributionstjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser. Cision har kontor i Europa, Nordamerika och Asien samt partners i 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 1.5 miljarder 2009.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar