Cision AB tecknar kreditfacilitet om 75 miljoner US dollar

Cision AB (publ) tecknade den 6 februari 2013 en treårig kreditfacilitet om 75 miljoner US dollar med en grupp om tre banker.

Kreditfaciliteten ska användas till refinansiering av Cisions befintliga syndikerade lånefacilitet om 62 miljoner US dollar och 28 miljoner Kanada dollar, ursprungligen tecknad den 4 oktober 2006.

DNB Bank ASA deltar som Facility Agent och Arranger tillsammans med SEB och Nykredit Bank, som är Arrangers för denna nya kreditfacilitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 11
E-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 klockan 08:20.

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljard kronor 2011.  Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar