Cisions näringslivsbarometer för kvartal två

Cisions näringslivsbarometer som genomförts under kvartal två, visar att Volvo PV är det mest omskrivna företaget på tidningarnas näringslivssidor. Sjuksköterskestrejken var en av kvartalets viktigaste nyheter och SAS är det bolag som fått mest negativ publicitet.

Företag/organisationer
Regeringen får riklig publicitet beroende på utförsäljningarna av Vin & sprit och Vasakronan, samt förslaget om sammanslagning av svenska och danska Posten. SAS är det bolag som får mest negativ publicitet. Miljardförlust med påföljande sparkrav och hot om uppsägning av upp till 1000 personer är orsaken.

- Volvo PV är det företag som förekommer oftast på topplats i näringslivssidorna under årets andra kvartal, säger Gunilla Ström, analytiker på Cision. Andledningen är den storförlust som gör att uppemot 2000 personer måste gå, samtidigt som det finns oro för att en av bilmodellerna eventuellt kommer att tillverkas utomlands.

Branscher
Finans/börs på företagsnivå dominerar ämnesmässigt, vilket förklaras av rapportering om vinstvarningar och det finansiella läget för några ledande företag, främst Volvo PV och Ericsson.

- Sjuksköterskestrejken var en av kvartalets viktigaste nyheter, säger Gunilla Ström, vilket gör att publiciteten för Arbetsmarknad har fördubblats sedan förra kvartalet. Vårdförbundet hör till ett av de mest omskrivna företagen/organisationerna. Det är ovanligt för ett fackförbund att hamna så högt upp på listorna.

Strukturaffärer hamnar högt beroende på utförsäljningen av statliga bolag samt flera föreslagna sammanslagningar. De höjda matpriserna, som diskuterats en hel del gör att ämnet Miljö förkommer betydligt oftare. Biobränslen framställda av jordbruksprodukter är nämligen en av förklaringarna till prisökningen.

Ämnen
Bank/Försäkring/Fond är den bransch som ligger högst, liksom förra kvartalet. Vårdförbundets strejk medför att Hälsa/Sjukvård får stor publicitet. Krisen i Volvo PV visar sig även bland branscherna, då Bilindustrin hamnar på tredje plats.

- Det som vi har indexerat som ämnet Övrigt hamnar högt beroende på Postens sammanslagning och utförsäljningen av statliga bolag, säger Gunilla Ström, alltså affärer där statliga bolag och regeringen varit viktiga aktörer.

Talespersoner
Näringslivets företrädare toppas med god marginal av Carl-Henric Svanberg (Ericsson). Men regeringen har två representanter högt på listan: Mats Odell och Maud Olofsson. Detta beror på de stora strukturaffärer som har eller ska genomföras.

- Det är ovanligt att regeringsrepresentanter syns så högt upp på näringslivssidorna då de oftast förekommer i andra delar av tidningen, säger Gunilla Ström. Det är även förvånande att Volvo PVs VD Fredrik Arp inte förekommer mer i rubrikerna med tanke på att Volvo PV blev så omskrivna under kvartalet.

Anställda och fack uttalar sig oftare än företagets ledning. Bland kvinnorna är Maud Olofsson ensam på tio i topp på en fjärdeplats. Andelen kvinnor på topp-25 är 16 %, alltså en nedgång sedan första kvartalet.

Bifogat är rapporten.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar