Godkännande av beslut om nyemission

Godkännande av beslut om nyemission i Observer Teckningstid 3-19 april En extra bolagsstämman har idag godkänt beslutet att genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Emissionen genomförs för att höja Observers finansiella beredskap för fortsatt expansion. Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare och omfattar högst 11 137 144 aktier (med förbehåll för den ökning av aktiekapital och antal aktier som kan följa på grund av mellankommande nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter och konvertering till aktier med stöd av konvertibla skuldebrev), envar på nominellt 1,50 kronor, med följande villkor i sammandrag: · Varje 5 gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie · Teckningskurs är 37 kronor per aktie · Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 26 mars 2002, vilket innebär att sista dag för handel med Observers aktier inklusive teckningsrätt är den 21 mars 2002 · Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med den 3 april till och med den 16 april 2002 · Teckningstiden är från och med den 3 april till och med den 19 april 2002 · Prospekt och emissionsredovisning kommer att distribueras till Observers aktieägare i början av april 2002 För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 08 - 507 417 23/070 333 29 77 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 08 - 507 410 12/070 549 28 08 e-post: per.blixt@observergroup.com Fakta om Observer AB Observer AB, noterat på O-listan (Attract 40) vid Stockholmsbörsen har sin verksamhet inom business och communication intelligence, med omvärldsbevakning, analys och kommunikationsutvärdering, samt målgruppsidentifiering och förmedling av information för PR- och IR- ändamål. Observer AB omsätter närmare 1 900 miljoner kronor på årsbasis och sysselsätter cirka 2 700 personer i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT01420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT01420/wkr0002.pdf

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar