Joe Bernardo och Yann Blandy utses till regionchefer inom Cision

Joe Bernardo har utsetts till regionchef for Cisions verksamhet i Nordamerika. Joe har arbetat inom Cision sedan december 1998 och kommer närmast från tjänsten som vice VD for Cisions nordamerikanska verksamhet. Joe kommer att börja i sin nya position den 1 januari 2008 när nuvarande regionchef, Steve Newman, avgår med pension.

Steve Newman kommer fortsättningsvis att vara knuten till Cision i en rådgivande funktion.

Yann Blandy har utsetts till regionchef for Cisions verksamhet i Norden och Baltikum. Yann har varit ställföreträdande regionchef sedan i juli i år och övergår nu till en permanent tjänst. Yann har arbetat inom Cision sedan 2005 då han började som personaldirektör för koncernen.

– Jag är mycket nöjd med att idag utse Joe och Yann till regionchefer i två viktiga regioner. De har uppvisat hög kapacitet inom såväl strategiska som operativa utmaningar. De kommer att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet inom omvärldsbevakning och reputation management, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef för Cision.

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar