Journalister positiva till den nya journalistrollen

Sveriges journalistkår är övervägande positiv till hur journalistiken påverkas av sociala medier och medborgarjournalistik. Det visar kommunikationsföretaget Cisions årliga attitydundersökning bland Sveriges kommunikatörer och journalister, som i år fokuserat på förändringen av journalistrollen.

- Ofta får man bilden av att traditionell journalistik står i motsättning till den framväxande medborgarjournalistiken. Vår undersökning visar snarare att journalisterna är mycket positiva till de möjligheter som nu ges när det gäller öppenhet och närmare relationer till läsarna säger Alexander Mason, Sälj & marknadsdirektör Cision.

63 procent av de tillfrågade journalisterna i undersökningen anser att medborgarjournalistik och sociala medier påverkar journalistiken positivt. 87 procent av journalisterna anser att det är bra att läsarna bidrar allt mer med nyhets- och bildtips, 86 procent uppskattar diskussioner med läsarna. Journalisterna tycker även att det är bra att de är öppna med sina arbetsmetoder, att man tar hjälp av läsarna även i researcharbetet samt att nyhetsrapporteringen sker i realtid. Det enda man ser som en negativ förändring är att journalistens egen person lyfts fram allt mer.

Undersökningen visar också att 68 procent av journalisterna lägger mindre tid på varje artikel idag jämfört med för fem år sedan, medan 40 procent av kommunikatörerna anger att de idag kan lägga mer tid på journalistrelationer. 49 procent av journalisterna anger också att kontakten med kommunikatörer har blivit vanligare.

- En slutsats skulle kunna vara att PR-konsulter och kommunikatörer har fått större inflytande över mediernas innehåll säger Alexander Mason.

Det är tredje året i rad som Cision mäter attityder bland journalister, kommunikatörer och PR-konsulter.

Fakta om undersökningen:
Respondenter: 1043
Undersökningsperiod: 26 januari 2012 -- 10 februari 2012

Ladda ned hela rapporten här

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Sales & Marketing Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 0733451600
http://se.cision.com

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder 2011. Mer information finns på www.cision.com.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

63 procent av de tillfrågade journalisterna i undersökningen anser att medborgarjournalistik och sociala medier påverkar journalistiken positivt.
Twittra det här

Citat

- Ofta får man bilden av att traditionell journalistik står i motsättning till den framväxande medborgarjournalistiken.
Alexander Mason, Sälj & marknadsdirektör Cision
En slutsats skulle kunna vara att PR-konsulter och kommunikatörer har fått större inflytande över mediernas innehåll
Alexander Mason, Sälj & marknadsdirektör Cision