Nomineringskommitté i Observer AB utsedd

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma i Observer AB den 4 maj 2004 har till medlemmar i bolagets nomineringskommitté utsetts: Caroline af Ugglas, Skandia Liv Björn Lind, SEB Fonder Örjan Håkanson, styrelseordförande i Observer (sammankallande) Nomineringskommittén har inom sig utsett Örjan Håkanson till ordförande för kommittén. Aktieägare är välkommna att kontakta någon av nomineringskommitténs ledamöter med synpunkter och förslag på styrelsens sammansättning inför bolagsstämman 2005. Observer AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Styrelseordförande Observer, telefon: 0708-14 63 58 e-post: orjan.hakanson@telia.com

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar