Den extra bolagsstämman i CISL Gruppen AB (publ) org.nr. 556556-0207 fattade beslut om:

1. Att informera om att bolaget har bytt huvudansvarig revisor inom Lindebergs Grant Thornton, till Per Fridolin.
2. Att behålla sin nuvarande registrerade firma CISL Gruppen AB.
3. Att välja in Jesper Stevrin som ordinarie styrelseledamot. Avgående styrelseledamot var Lars-Erik Ericson
4. Att välja in Lars Björk som ordinarie ledamot.

Vid stämman annonserades också att Lars Björk tar över som VD för CISL Gruppen AB omedelbart.


Stockholm 18 oktober 2007

Styrelsen


CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/
Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar