Nytt bolag för högteknologisk bildhantering möjliggör ökad integration mellan Internet och övriga media

Nytt bolag för högteknologisk bildhantering möjliggör ökad integration mellan Internet och övriga media. Citats dotterbolag Reptil bildar ett nytt bolag, Mods, för bildproduktion med avancerade tekniska lösningar. Tekniken innebär ett genombrott för möjligheten till effektiv integrerad bildhantering. Mods möjliggör användandet av samma bilder i olika media - Internet, trycksaker, TV - utan att kvalitén på bilden försämras. Mods består i dag av fem personer med gedigen bakgrund inom bildhantering och teknik. Mods specialiserar sig främst på enhetsoberoende färgrymd, som idag ger det optimala slutresultatet. Högteknologi allt viktigare för bildhantering Bildhanteringsprocessen blir allt mer beroende av nya högteknologiska lösningar för att optimera bildkvalité och flexibilitet i användandet av bilder. - Internet ställer nya krav på integrerad bildhantering. Genom att använda enhetsoberoende färgrymd och hantera den rätt från början blir man aldrig låst till vilket media bilden kan användas i. Med äldre metoder går det aldrig att få det optimala slutresultatet i olika media, till exempel Internet, tv och trycksak, säger Janne Eriksson, VD på Mods. Det ökade användandet av elektroniska bildbanker och efterfrågan på att använda samma bilder i olika media gör att efterfrågan på en sofistikerad bildhanteringsteknik ökar kraftigt. Det gör att Mods planerar att växa redan i år. Samarbete mellan olika led För att effektivisera bildproduktionen är samarbete mellan de olika leden i produktionskedjan viktig. Det kommer att bli ännu viktigare i framtiden då kunderna efterfrågar allt snabbare leverans. Mods jobbar därför i nära samarbete med hela marknadskommunikationskedjan såväl marknadsförare, fotografer, tryckerier som webbprogrammerare för att möjliggöra en så snabb och säker leverans till kunden som möjligt. - Snabb och säker leverans av kommunikationsmaterial som passar alla media är en viktig del i Citats helhetserbjudande till våra kunder. Därför är etableringen av Mods en naturlig del av Citatkoncernens utveckling, säger Örjan Serner, VD på Citat. Mods etablerar ett samarbete mellan fotograf och bildhantering. Fördelen med ett sådant samarbete kommer att öka ytterligare när den digitala fotograferingen blir vanligare bland fotografer. Mods strategi är att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan fotografen och den som hanterar bilden, nämligen Mods, för att dra fördel av varandras yrkeskunskaper och därigenom få ett så smidigt flöde som möjligt. För ytterligare information kontakta: Jonas Lundberg eller Peter Lindbohm på Mods, tel 08-506 617 00 eller Ulrika Danielson, Informationschef Citat AB, tel 031-701 56 46/0709-50 16 13 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Citat är nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Citat har drygt 300 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Helsingborg. Ägare är Bure Equity AB.

Prenumerera

Dokument & länkar