Ökad genomlysning bland börsnoterade bolag - undersökning - Nära hälften av företagen upplever ett ökat spann i analytikerprognoser

Över 40 procent av IR-ansvariga utökade sin information till investerare under 2008 och 28 procent planerar att öka sin information till investerarna i år. Vad gäller kreditvillkor var trenden än tydligare; 50 procent av deltagarna har redan ökat eller planerar att öka den typen av genomlysning liksom informationen om kortsiktig finansiering där 66 procent avser vara öppnare än tidigare. Det visar en undersökning bland 80 IR-chefer på europeiska inklusive svenska börsnoterade bolag som gjorts av Citigate Dewe Rogerson, som är en ledande rådgivare inom finansiell kommunikation och företagskommunikation. Marknadens fokus på vinstuthållighet, räntebetalningsförmåga och finansiell ställning gör att börsbolagen måste vara förberedda på mer djuplodande frågor inom dessa områden. De bör också överväga ökad information om lånevillkor, låneutrymme, förfallostruktur och refinansieringsrisker. ”Med investerare och analytiker mer fokuserade på vinstuthållighet, kreditvärdighet och finansiell ställning måste bolagen skifta fokus i sin finansiella kommunikation. Den traditionella tillväxtstoryn har fått ge vika för lugnande besked kring risker på nedsidan, och ökad öppenhet kring finansiering, lånevillkor (covenants) samt även stresstester”, säger Michael Wallin, vVD Citigate Stockholm För att bemöta investerarnas ökade försiktighet, uppger nästan var fjärde företag att de lämnar mer information om framtidsutsikterna än tidigare. Endast 5 procent av deltagarna har slutat offentliggöra sina finansiella mål och prognoser. Den ökade guidningen avser inte nödvändigtvis specifika finansiella mål, utan snarare viktigare trender så att investerare kan dra egna slutsatser. Den ökade öppenheten kan bero på att drygt en fjärdedel IR-ansvariga har upplevt en försämrad kvalitet på analytikerbevakningen till följd av att analytiker måste bevaka fler företag, men också på grund av ökat fokus på kortsiktig handel på bekostnad av långsiktiga fundamenta. Närmare hälften av företagen i undersökningen upplever ett ökat spann i analytikerprognoserna, vilket riskerar medföra en mer volatil aktiekursutveckling. Kritik förekommer att en del analytiker, trots marknadsosäkerhet, inte uppdaterar sina siffror ofta nog med följden att deras prognoser snabbt blir orealistiska. Det finns ett tydligt behov av tillförlitligare och mera aktuella konsensusestimat. Vill du veta mer om undersökningen, eller är intresserad av att diskutera vad Citigate Stockholm kan göra för Ditt företag är du välkommen att höra av dig till Michael Wallin eller VD Niklas Alm på tel. 08-527 808 00.

Prenumerera

Dokument & länkar