Lågpristandvårdskliniken City Dental vill köpa Folktandvården

Landstingets borgerliga majoritet vill sälja Folktandvården för att nå bättre effektivitet.
Då vill City Dental köpa hela Folktandvården i Stockholms län.

”Det är vår övertygelse att en försäljning av Folktandvården till City Dental kan bli en för Landstinget mycket framgångsrik lösning av medborgarnas behov av en god, lättillgänglig och billig tandvård”, säger Mattias Santesson, grundare och VD för City Dental.

City Dental startades i november 2005 av entreprenören Mattias Santesson. Kliniken har sedan dess växt från 15 anställda till nuvarande cirka 95 anställda. De har behandlat över 30 000 patienter och håller mycket låga priser, i genomsnitt ca 50 % lägre än folktandvårdens priser. Trots detta är City Dental ett lönsamt företag. Priserna kan hållas låga tack vare stordrift. Effektiva inköpsorganisationer samt långa öppettider är en annan förklaring till framgången. De långa öppettiderna ger kliniken möjlighet att ta emot fler patienter och också ett bättre resursutnyttjande av utrustning och lokaler. Med detta koncept vill nu City Dental ta över Folktandvården.

Mattias Santesson är övertygad om att de olika kvalitéer som City Dental och Folktandvården besitter tillsammans skulle bli ett framgångsrecept.
”Styrkan ligger i det kvalitetstänkande, som i dag finns hos Folktandvården, kombinerat med City Dentals dokumenterat unika kunskap vad gäller effektiv planering, upphandling och administration. Mycket viktigt för oss är också att minska ner antalet chefer och göra personalen mer delaktig” säger Mattias Santesson.


För ytterligare information
Vd och grundare Mattias Santesson tel, 0706 93 44 86
Presskontakt Harald Ullman tel, 0708 47 12 24

Prenumerera