Träffa oss i Almedalen!

CITYCON AB Pressmeddelande 15 juni 2018

För första gången är Citycon partner till Business Arena i Almedalen, fastighetsbranschens främsta mötesplats och vattenhål under Almedalsveckan.

Vi vill gärna träffa dig för att diskutera hur man skapar hållbara stadsdelar, något vi har stor erfarenhet av från exempelvis Liljeholmstorget Galleria, Mölndal Galleria, Kista Galleria, Högdalen Centrum och över 40 andra köpcentrum i norden. Vi finns på restaurang Supper på Burmeister centralt i Visby på Strandgatan 9. Inget inträde eller registrering behövs. 

Vi deltar i följande tre seminarier:

Måndag 2 juli

09.00 – 09.30 Hur skapas en hållbar stadsdel?
Det är lätt att prata om att en stad ska vara hållbar, men begreppet är flitigt använt och innehållet har vuxit. Det handlar om sociala frågor, miljö och klimat, det ska vara jämlikt, blandat och alla ska vara inkluderade. Lättare sagt än gjort. Det finns förmodligen ingen patentlösning som kan återanvändas till varje plats. Går det att skapa en plats för alla? Vilka parametrar är viktiga för att ge de bästa förutsättningarna? Hur ska ett samarbete mellan olika parter se ut? 
 
Deltagare från Citycon är Mattias Bernunger, fastighetsutvecklingschef.

Tisdag 3 juli

09.00 – 09.30 Hur utvecklas ett framgångsrikt stadsdelscentrum till invånarnas nytta? 
Flera av våra stadsdelscentrum har många år på nacken och har under åren förfallit på sina håll i tuff konkurrens från externhandel och en livligare stadskärna. Men i takt med att våra städer växer i invånarantal har också investerarintresset växt för dessa utmärkta kommunikationslägen. En större förståelse för helheten hos utvecklarna har gett flera exempel på upprustade stadsdelscentrum med lokal prägel. Vilka är nycklarna för ett välfungerande, lokalt centrum? Vilka trender ses inom centrumhandeln? 

Deltagare från Citycon är Magnus Åkesson, affärsområdeschef. 

Torsdag 5 juli

14.30 – 15.00 Socialt utsatt område eller välmående stadsdel?  
Det är ganska sällan rubrikerna handlar om någonting positivt när det skrivs om de förortsområden som brukar benämnas som socialt utsatta. Och känslan är att det blivit råare på många håll, samtidigt finns det en stark gemenskap i många av dessa områden. Hur förändrar man en bild och en negativ trend i ett utsatt område? Ur ett branschperspektiv handlar det ofta om att rusta upp lägenheter och rummen mellan husen. Men för boende är de viktiga frågorna snarare trygghet, möjlighet till arbete och en bra skola för barnen. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete ligger förmodligen i ett bra samarbete mellan olika företag och organisationer, frågan är hur? Vilken roll ska de boende själva ha i den processen? 

Deltagare från Citycon är Magnus Bergman, fastighetsutvecklingschef.

Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte:

Mattias Bernunger, fastighetsutvecklingschef: Mattias.Bernunger@citycon.com. 08-522 803 25

Magnus Bergman, fastighetsutvecklingschef: Magnus.Bergman@citycon.com. 08-522 803 16

Joel Bjerking, Investment Manager: Joel.Bjerking@citycon.com. 08-562 532 21

Martin Kjellman, affärsområdeschef: martin.kjellman@citycon.com. 08-522 803 29

Magnus Åkesson, affärsområdeschef: Magnus.akesson@citycon.com. 08-522 803 17

Jussi Vyrryläinen, uthyrningschef: Jussi.Vyyrylainen@citycon.com. +358 207 664 500

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 4,5 miljarder euro.

Med 44 köpcentrum och två andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland, hör till marknadsledarna i Norge, Sverige och Estland och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 13 köpcentrum i Finland, 17 i Norge, åtta i Sverige, inklusive Kista Galleria, två i Estland och två i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 12 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till cirka 165 miljoner årligen.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Moody’s (Baa1) Standard & Poor’s (BBB). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Taggar:

Om oss

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen. Läs mer på www.citycon.se

Prenumerera

Media

Media