Hjälp baltiska barnhemsbarn med blöjor

Många av de tusentals svårt funktionshindrade barn som föds i Baltikum varje år överges av sina föräldrar. Istället växer barnen upp på barnhem som drivs med mycket knappa resurser. För att förbättra livssituationen för barnhemsbarnen gör Citycon en insamling av blöjor i sina köpcentrum fram till och med söndagen den 29 november.

– Ett eller två blöjbyten per dygn. Det är vardagen för barnen. Svenska spädbarn får kanske minst fem blöjbyten per dygn. Därför tog vi initiativ till den här insamlingen, berättar Ann Werner, marknadschef på Citycon.

Projektet är ett samarbete med hjälporganisationen Vaggan som sedan 2003 verkar för att rusta upp och stötta barnhem i Baltikum. Vaggan samlar in pengar och material som framförallt går till handikappade och skadade barnhemsbarn.

Insamlingen sker i Citycons köpcentrum i Stockholm och på västkusten där besökare kan lägga blöjpaket i stora boxar. Man kan även stödja blöjkampanjen genom att sätta in pengar på ett 90-konto som Vaggan äger.

– Att besöka dessa barnhem, träffa barnen och inse det enorma behovet av både kärlek och vardagsartiklar var en stark upplevelse som jag sent kommer att glömma. Genom denna blöjinsamling kan vi säkerställa att åtminstone de barnhem som Vaggan driver har bättre tillgång på blöjor och att barnen får så många blöjor som behövs för en bättre vardag.

– Det känns bra och viktigt att göra något för dessa utsatta barn som aldrig syns och hörs men som lever sina liv bara 40 mil från den svenska gränsen. Vi har gjort flera insamlingar tidigare, exempelvis av skor och nallar, med mycket gott resultat och vi vet att våra besökare gärna hjälper till. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Blöjinsamlingen genomförs i följande köpcentrum: Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Åkersberga Centrum, Jakobsbergs Centrum, Tumba Centrum och Stenungstorg i Stenungsund.

Se filmen om Blöjhjälpen

Ladda ned bilder från Citycons hemsida 

Presskontakt: Anne Ostelius, kommunikationschef, Citycon. anne.ostelius@gmail.com. 0727-15 80 99


Om Vaggan
Vaggan är en hjälporganisation med inriktning att hjälpa barnhemsbarn i Baltikum. I tretton år har Vaggan, med hjälp av företag, eldsjälar och sponsorer, bidragit till att rusta upp flera barnhem, startat Litauens första kompletta habiliterings- och rehabiliteringscenter (2010) samt ytterligare ett i Riga (2012) och en hjälpmedelcentral i Riga (2014).

Vaggan stöttar idag ungefär 500 barn som bor på fyra barnhem i Rigaområdet i Lettland, samt 50 banhemsbarn i Kaunas i Litauen. Vaggan genomför löpande utbildningar och förändringsprojekt för att modernisera attityderna och synsättet när det gäller barn med funktionshinder i Baltikum.

Läs mer på www.vaggan.se


Om Citycon
Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 2 miljarder euro.


Med 54 köpcentrum och 25 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Norge och Sverige och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 20 i Norge, nio i Sverige, inklusive Kista Galleria, tre i Estland och ett i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 14 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Läs mer på www.citycon.se

Taggar:

Om oss

Citycon är en av de största ägarna och förvaltarna av köpcentrum i Norden och Baltikum. Citycon erbjuder lättillgänglig vardagshandel och tar även en aktiv roll för att utveckla de områden där verksamheten bedrivs, genom att erbjuda samhällstjänster såsom vård, bibliotek och idrottsanläggningar. I Sverige äger Citycon 10 köpcentrum och stadsdelscentrum, bland andra: Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Jakobsbergs Centrum, Åkersberga Centrum, Högdalen Centrum och Stenungs Torg. Citycon Oyj är noterat på Nasdaq OMX och förvaltar cirka 3,3 miljarder euro. För mer information om Citycon, besök www.citycon.com