Jan Freese, John Dunlop och Bo Lundquist in i CityMails styrelse

Jan Freese, John Dunlop och Bo Lundquist in i CityMails styrelse Jan Freese, tidigare generaldirektör vid Post- och telestyrelsen samt John Dunlop, VD för Royal Mail International och Bo Lundquist, tidigare VD för Esselte, har föreslagits till nyval vid en extra bolagsstämma den 27 oktober. Jan Freese har tidigare varit generaldirektör vid Post- och telestyrelsen, Datainspektionen och vice VD i Industriförbundet. John Dunlop är VD för Royal Mail International som är dotterbolag till Royal Mail, Storbritanniens statligt ägda postbolag. Royal Mail blev delägare i CityMail strax efter börsnoteringen i juli 1998 och samarbetar sedan tidigare med bolaget. Bo Lundquist har varit VD för Esselte och är styrelseledamot i bl a Hennes & Mauritz och Hemköp. - De ledamöter som föreslagits för nyval ger ett betydande tillskott av erfarenhet och kunnande i Sverige och internationellt, säger Sigvard Bahrke, avgående styrelseordförande. Företaget är nu inne i en ny fas efter ett antal svåra etableringsår. Nu har CityMail noterats på börsen, finanserna i ordning, nytillkomna betydelsefulla ägare, kraftigt ökande försäljning och stora fortsatta utvecklingsmöjligheter. Förutom Sigvard Bahrke kommer även ledamöterna Hans Karlander och Lars Krogsgaard, verksamma vid Procuritas Partners, att lämna styrelsen vid den extra bolagstämman. Efter de ägarförändringar som ägt rum i samband med noteringen på Stockholms Fondbörs O-lista uppgår Procuritas Capital Partners innehav till ca tre procent av samtliga aktier och röster. De nya aktieägare som tillkommit bör, enligt Hans Karlander och Lars Krogsgaard, ges utrymme att påverka styrelsens sammansättning varför de ställer sina platser i bolagets styrelse till förfogande. Jag är övertygad om att hela postmarknaden står inför stora förändringar. Vi utvecklar världens första privatägda postföretag som inte bara skapar en helt ny affärslogik utan också fungerar som ett konkret bevis på att avregleringen av den svenska postmarknaden lyckats. De styrelseledamöter som nu lämnar har varit av mycket stor betydelse för CityMail och de har aktivt bidragit till bolagets framgångsrika utveckling, säger Bror Anders Månsson, VD i CityMail. Till den extra bolagsstämman är också föreslaget att bolagets vice verkställande direktör Malcolm Hamilton, som för närvarande är ledamot, utses till suppleant. Förslagen har framlagts av aktieägare representerande ca. 52 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen för CityMail Sweden AB (publ) består i övrigt av ledamöterna Lage Jonason, Per Jundin, Massimo Rossi och bolagets verkställande direktör Bror Anders Månsson. Frågor besvaras av: Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och vice VD CityMail 08-709 43 00, 070-752 42 01 Besök oss gärna på vår hemsida: http://www.citymail.se/

Dokument & länkar