Jan Freese ny styrelseordförande i CityMail

Jan Freese ny styrelseordförande i CityMail - Vid den extra bolagsstämma som CityMail höll i idag invaldes tre nya medlemmar till styrelsen; Jan Freese, tidigare generaldirektör vid Post- och telestyrelsen, John Dunlop, VD för Royal Mail International och Bo Lundquist, tidigare VD för Esselte. Jan Freese har tidigare varit generaldirektör vid Post- och telestyrelsen, Datainspektionen och vice VD i Industriförbundet. John Dunlop är VD för Royal Mail International som är dotterbolag till Royal Mail, Storbritanniens statligt ägda postbolag. Royal Mail International blev delägare i CityMail strax efter börsnoteringen i juli 1998 och samarbetar sedan tidigare med bolaget. Bo Lundquist har varit VD för Esselte och är styrelseledamot i bl a Hennes & Mauritz och Hemköp. Förändringarna i styrelsen, som tidigare har aviserats i pressrelease 981006, är en följd av de ägarförändringar som skedde i samband med CityMails börsnoteringen och skall bättre reflektera den nya ägarsammansättningen. Sigvard Bahrke, Hans Karlander och Lars Krogsgaard hade undanbett sig omval. Styrelsen för CityMail Sweden AB (publ) består i övrigt av ledamöterna Lage Jonason, Per Jundin, Massimo Rossi, Malcolm Hamilton och bolagets verkställande direktör Bror Anders Månsson. Frågor besvaras av: Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och vice VD CityMail 08-709 43 00, 070-752 42 01 Besök oss gärna på vår hemsida: http://www.citymail.se/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00380/bit0001.doc

Dokument & länkar