Posten och CityMail i nytt samarbete: Bildar bolag för Internetbaserad adressuppdatering

Posten och CityMail i nytt samarbete: Bildar bolag för Internetbaserad adressuppdatering Posten och CityMail har tecknat ett letter of intent om att starta en ny verksamhet benämnd AddressPoint. Bolaget kommer att erbjuda adressuppdateringstjänster till företag med stora kundregister och uppdateringsbehov. Parterna kommer även att etablera en hemsida, www.flytta.nu, som främst riktar sig till privatpersoner som befinner sig i processen att byta bostadsadress. För båda verksamheterna finns en betydande internationell potential. Avtalet mellan parterna innebär att AddressPoint till 60 procent ska ägas av Posten och till 40 procent av CityMail. Uppdateringstjänsterna kommer att lanseras det tredje kvartalet 2000. Bildandet av AddressPoint är en fortsättning på det samarbete mellan Posten och CityMail som inleddes under hösten 1999 genom CityMails förvärv av 15 procent av aktierna i Svensk Adress-ändring AB, tidigare helägt av Posten. Svensk Adressändring AB svarar för insamling och kvalitetssäkring av 850 000 adressändringar per år. Därtill hanterar bolaget cirka 300 000 beställningar av tillfällig eftersändning och lagring av post. Bolaget ligger långt framme i utvecklingen av insamlingssystem för adressändringar via telefon och Internet. Med AddressPoints uppdateringssystem skapas en möjlighet för företag att få en lika snabb uppdatering som postoperatörerna. - Sverige har en mycket bra infrastruktur när det gäller insamling och förmedling av adressändringar, inte minst tack vare Svensk Adressändring AB. Det finns en stor potential att på sikt även etablera AdressPoint AB i andra länder. Bara i Norden borde marknaden för adressuppdateringar uppgå till flera hundra miljoner kronor, säger Bo Alerfeldt, chef Posten Brev. Som en vidareutveckling av AddressPoint kommer CityMail och Posten också att etablera en hemsida som främst riktar sig till privatpersoner som står i begrepp att byta bostadsadress. Genom tjänsten, www.flytta.nu, kommer kunderna att erbjudas tjänster och möjlighet till e-handel inom de behov som är förknippade med att flytta, till exempel köp och försäljning av bostad, renovering, transporter, flyttstädning, bolån, adressändring mm. Tjänsten innebär att företag och organisationer får en samlad möjlighet att komma i kontakt med denna kundgrupp. - Vi vet att en stor del av målgruppen som flyttar använder Internet regelbundet. Omkring 70-80 procent av alla som flyttar är i åldersgruppen 18 - 44 år. Ungefär lika stor andel av alla Internet-användare finns inom samma åldersintervall. En så förändringsbenägen och aktiv målgrupp är särskilt intressant för en "flyttportal" som www.flytta.nu. Genom att hushållen spenderar mycket pengar i samband med att de flyttar representerar de också en avsevärd sammanlagd köpkraft. Det säger Bror Anders Månsson, VD CityMail. Vid frågor kontakta: Håkan Ohlsson, vice VD CityMail, tel. 070-752 42 01. Linda Andersson, presschef Posten, tel. 08-781 17 39, 070-981 01 95. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar