Rättelse av uppgifter i Dagens Nyheter 980930

Rättelse av uppgifter i Dagens Nyheter 980930 Med anledning av de frågor som uppstått efter den artikel som publicerades i en artikel i gårdagens Dagens Nyheter vill vi korrigera vissa felaktiga uppgifter. I artikeln uppges att ett bolag vid namn "Royal Post" (egentligen Royal Post Holding) skulle ha förvärvat aktier i CityMail i samband med CityMails börsnotering i somras och att Royal Post därefter skulle ha "sålt sina aktier vidare". Denna uppgift är i sin helhet felaktig. Royal Post Holding är ett svenskt aktiebolag som ägs av personer i CityMails ledning och styrelse. Bolaget har alltsedan uppstarten av CityMail i början av 1996 fungerat som ägarbolag för den del av ledningens och styrelsens aktier som inte ägs av personerna direkt. Medlemmar av styrelsen och ledningen har inte sålt några aktier efter den nyemission som genomfördes den 24 juni i år. Dessa aktier omfattas av den avsiktsförklaring, om att inte avyttra några aktier fram till dess att bokslutskommunikén för 1998 har lämnats, som vissa större aktieägare gav i prospektet. Vad som är korrekt i artikeln är att det engelska postverket, Royal Mail, efter börsintro-duktionen har köpt drygt 10 procent av kapitalet i CityMail. Ett utökat kommersiellt samarbete med Royal Mail kommer att etableras under hösten. Frågor besvaras av: Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och Vice VD CityMail 08-709 43 00 070-752 42 01

Dokument & länkar