É ROMANI GLINDAS HEDERSPRIS TILL CIVIL RIGHTS DEFENDERS

Under firandet av den Internationella Romerdagen idag, den 8 april, delar organisationen È Romani Glinda ut sitt årliga hederspris. I år går priset till Civil Rights Defenders, John Stauffer och Johanna Westeson för sitt arbete att ge upprättelse till de tusentals romer som Registrerades av polisen i skåne enbart på grund sin etnicitet.

I september 2013 kunde Dagens Nyheter avslöja att polisen i Skåne hade fört ett register över nära 4700 romer eller personer med nära anknytning till romer. Att registret var olagligt rådde det enighet om. Men att registret var etniskt grundat tog ingen ställning för och därför stämde Civil Rights Defenders och elva romer, varav tre barn, svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den 28 april 2017 föll den historiska domen – Svea hovrätt slog fast att det handlade om etnisk diskriminering.

De som ledde processen vid Civil Rights Defenders var John Stauffer som är organisationens chefsjurist och Johanna Westeson som fram till 2016 arbetade som människorättsjurist på samma organisation.

BROTT MOT EUROPAKONVENTIONEN

Nästan fyra år efter nyheten om Skånepolisens register var rättsprocessen över. Då hade Civil Rights Defenders, som företrädde de elva målsägande, fått rätt i både tingsrätten och hovrätten. Domen slog fast att de elva personerna i målet registrerats enbart på grund av sin etniska tillhörighet, vilket bryter mot såväl polisdatalagen som Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

– Domen var, och är fortfarande, viktig. Framförallt för de drabbade vars mänskliga rättigheter kränkts och för andra romer, men även för samhället i stort. Det var viktigt för oss som organisation att visa på förekomsten av etnisk diskriminering i det svenska samhället. Polisen och andra offentliga institutioner har ett viktigt internt arbeta att göra för att komma tillrätta med problemen, säger John Stauffer, chefsjurist och tillförordnad chef för Civil Rights Defenders.

Kort efter att hovrätten fastställt tingsrättens dom beslutade svenska staten, via justitiekanslern, att betala ut skadeståndsbeloppet, om 30 000 kronor, till samtliga av de nära 4700 romer som registrerats – det största sammanlagda skadestånd staten någonsin betalat ut.

È ROMANI GLINDAS HEDERSPRIS

Den 8 april, under firandet av internationella romerdagen, delar organisationen É Romani Glinda (”Den Romska Spegeln”) ut sitt årliga hederspris till Civil Rights Defenders, John Stauffer och Johanna Westeson.

– Att få ta emot detta pris är fantastiskt roligt, både för mig personligen och i egenskap av chefsjurist för Civil Rights Defenders. Att driva fallet har varit komplicerat och inneburit en stor insats för oss som organisation. Priset från È Romani Glinda är ytterligare ett kvitto på betydelsen av vårt arbete och att det varit viktigt för romer, säger John Stauffer.

Firandet äger rum på Skarpnäcks kulturhus med start klockan 16.00 och är öppet för allmänheten. Omkring klockan 18.00 delas årets hederspris ut.

För mer information om priset och dagens tillställning, vänligen kontakta: Fred Taikon, fred@romaniglinda.se / 070 712 39 91

För mer information om rättsprocessen eller för att boka en intervju med John Stauffer, vänligen kontakta: press@crd.org / 076 576 27 62

Prenumerera