Dela

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kontakt

 • Ulrica Storset

  Marknadschef


  Västgötagatan 2, 116 92 Stockholm
  0707-61 64 41
  08-556 912 01
  http://www.civilekonomerna.se
 • Torbjörn Askman

  Kommunkationsansvarig


  Västgötagatan 2, 116 92 Stockholm
  08 556 912 69
  070 266 27 69
  http://civilekonomerna.se
 • Citat

  - Civilekonomernas medlemmar kommer att få ta del av finansministerns tankar och visioner på det finanspolitiska planet, vilket känns oerhört spännande, säger Civilekonomernas utredningschef Alexander Beck. Det är roligt att exklusivt kunna ge våra medlemmar den här möjligheten. Civilekonomerna strävar alltid efter att kunna erbjuda medlemmarna kunskapshöjande och högaktuella seminarier och föreläsningar.
  Alexander Beck, Utredningschef
  ”Vi menar att arbetsgivarna måste ställa sig frågan om vad kostnaden för dåligt ledarskap faktiskt är. När en medarbetare säger upp sig innebär det både kompetensbortfall och rekryteringskostnader. Även sjukskrivningar är kostsamt för arbetsgivaren säger Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna. Resultatet visar att ett bra ledarskap är särskilt viktigt för erfarna civilekonomer. Det är också de erfarna ekonomerna som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden”.
  Sara Lindberg
  – Det räcker inte med tekniska och medicinska innovationer för att trygga svensk tillväxt, det behövs också kompetens att kommersialisera idéer och produkter. Där har civilekonomerna en betydelsefull roll.
  Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna
  – Det är dags för politikerna att på allvar intressera sig för akademikers företagande och våga ompröva de enkelspåriga utbildningssatsningarna för tillväxt och nyföretagande
  Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna
  - Det här är en vattendelare. En modern och attraktiv arbetsgivare måste ge föräldralediga bra villkor och se föräldraledigheten som kompetensutveckling
  Mikael Andersson, Förhandlingschef Civilekonomerna
  Vi är glada med att teckna ett avtal som är framåtsyftande med utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar. Det är positivt att Svensk Handel vill se över möjligheterna till att hitta enskilda överenskommelser i kollektivavtalet.
  Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna och sammankallande för Akademikerförbunden inom Handel och tjänster.
  – Det är oacceptabelt att kön styr lön. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar för utvecklingen.
  Jens Jacobsson, förbundsdirektör, Civilekonomerna
  – Självklart ska unga ekonomer ha samma möjlighet till löne- och karriärutveckling oavsett kön.
  Sofia Nordström, ordförande, S.E.R.O..
  Jag är mycket glad över att vi rekryterat Jens Jacobsson till tjänsten som förbundsdirektör. Vi har under årens lopp haft ett nära samarbete i arbetsrättsliga frågor mellan Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer och där har Jens varit en stor tillgång.
  Mikael Igelström, förbundsordförande, Civilekononmerna
  Jag ser fram emot att få leda Civilekonomernas verksamhet. Förbundet växer och det finns en stor potential att öka medlemsantalet ytterligare och flytta fram positionerna inom det fackliga området.
  Jens Jacobsson, tillträdande förbundsdirektör, Civilekonomerna
  Att föräldraledighet bromsar upp karriären och lönen för många kvinnor är något som vi på förbundet har fått signaler om. Därför valde vi att göra en enkätundersökning till våra medlemmar. Målgruppen för undersökningen var medlemmar som varit föräldralediga en längre sammanhängande period föregående år. Förbundet vill med denna undersökning fästa blicken på den jämställdhetsproblematik som finns vid föräldraledighet.
  Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna
  Alexander Beck, utredningschef
  Trots stora metodproblem i undersökningen så har Högskoleverket bedömt själva kvaliteten i utbildningen, istället för att som tidigare endast titta på processer kring lärosätenas kvalitetsarbete, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Det är väldigt positivt att Högskoleverkets utvärdering möjliggör för studenter att själva bilda sig en uppfattning om kvaliteten på sin utbildning. Sen kan man ju fråga sig om det var (o)taktiskt att släppa utvärderingen efter den 16 april som var sista ansökningsdatum för högskoleutbildningar, fortsätter Alexander Beck.
  Det är glädjande att ett nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel har kunnat träffas i god tid innan nuvarande avtal gått ut, säger Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna och en av de två sammankallande i AHT (Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster). Avtalet har fortsatt lokal lönebildning och en stupstock motsvarande industriavtalets
  Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna
  Tittar vi på livslöner så är tillhör ekonomer vinnarna. Det är viktigt att komma ihåg att ekonomutbildningen är bred och att alla sektorer och branscher behöver skickliga ekonomer, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Vi är övertygade om att Stockholm är i behov av välutbildade ekonomer. Det är därför bekymmersamt att ekonomutbildningen genom åren fått agera
  Alexander Beck
  Jag ser fram emot att bli ansvarig för förhandlingsverksamheten hos Civilekonomerna, säger Mikael Andersson. Förbundets ställning har stärkts kraftigt under de senaste åren och finns numera med som part på många olika avtalsområden. Medlemmarna inom Civilekonomerna är spridda över hela arbetsmarknaden, vilket ställer höga krav på förhandlingsverksamheten, något som blir en stimulerande utmaning.
  Mikael Andersson
  Efterfrågan på ekonomer är fortsatt stor. Ca 93 procent av de nyutexaminerade har fått jobb inom sex månader efter avslutad utbildning och drygt 50 procent har fått jobb redan före avslutad utbildning, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Den bilden har gällt under många år och kommer sannolikt inte att förändras nämnvärt framöver. Men det finns ett orosmoln och det är tendensen att förlänga utbildningen för ekonomer.
  Alexander Beck, Utredningschef på Civilekonomerna
  Jag tycker det är djupt beklagligt att fakultetsnämnden fattat detta beslut, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Detta innebär att studenterna inte längre kan välja en sammanhållen utbildning som är kvalitetssäkrad utan tvingas läsa fem år för att få en motsvarande utbildning på avancerad nivå.
  Alexander Beck, Utredningschef på Civilekonomerna
  En civilekonom på mellanchefsnivå har en medianlön på 55 000 kronor, säger Jan Lidström, ombudsman och ansvarig för lönestatistiken på Civilekonomerna. Detta ska jämföras med en medianlön på 39 100 som Ledarnas medlemmar har.
  Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna
  Drygt 5 100 personer valde Civilekonomprogrammet som sitt förstahandsval. Av dessa har nu 2195 personer blivit antagna, säger Sara Lindberg utredare på Civilekonomerna
  Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna
  Att utredningen visar på små och oftast frivilliga kurser i etik är bekymmersamt, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Vi arbetade hårt på att få en civilekonomexamen som är relevant vad gäller såväl kunskapsinnehåll som de utmaningar dagens och morgondagens civilekonomer står inför. Hittills är resultatet, liksom av Bologna-Processen, att fler och fler krav har tillkommit utan att nödvändiga resurser har tillskjutits. Det är dags för ökade resurser och jag uppmanar studenterna att noga sätta sig in i hur etikundervisningen ser ut på det lärosäte de studerar vid eller tänker söka till.
  Alexander Beck, utredingschef
  - Glädjande nog har lönegapet mellan kvinnor och män minskat på en del avtalsområden men fortfarande är skillnaderna alldeles för stora, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Bäst när det gäller jämställda löner är staten som har en löneskillnad på 1,9 % medan Bankarbetsgivarnas ligger på 10 %. Detta är oacceptabelt, särskilt som dessa siffror sannolikt inrymmer en del osakliga löneskillnader också.
  Alexander Beck, utredningschef
  Civilekonomernas förbundsordförande, Mikael Igelström, har valts in i Sacos styrelse.
  Mikael Igelström, förbundsordförande
  Den rådande lågkonjunkturen spelar självklart en viktig roll - många vill ha den hjälp och trygghet som en facklig organisation kan erbjuda, säger Benny Johansson, förbundsdirektör på Civilekonomerna. Men att just Civilekonomerna ökar så mycket tror jag till stor del beror på vår tydliga profil och vårt fokus på civilekonomer och ekonomer.
  Benny Johansson, förbundsdirektör
  Vi är mycket glada över denna medlemstillväxt, säger Benny Johansson, förbundsdirektör i Civilekonomerna. Det finns en tendens till att svartmåla fackförbunden och ge en bild av stor medlemsflykt, nu senast skedde detta i LO-tidningen. Men
  Benny Johansson, förbundsdirektör
  Löneskillnaden kan till stor del förklaras av de manliga civilekonomerna, i större utsträckning än de kvinnliga, har fått chefsposter, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna och ansvarig för undersökningen. Tre år efter examen har 24 procent av männen blivit chefer medan motsvarande siffra för kvinnorna är 17 procent. Men det finns fortfarande en lönemässig diskrepans mellan könen som är viktig att arbeta vidare med. Ansvaret ligger både på lärosätena och hos organisationerna på arbetsmarknaden att informera studenterna om vikten av att begära rätt lön.
  Alexander Beck, utredningschef
  En av de viktigaste anledningarna till denna tillväxt är förbundets prisvärda inkomstförsäkring som blir särskilt angelägen i den rådande lågkonjunkturen, säger Benny Johansson, förbundsdirektör på Civilekonomerna. Vi har också ett tydligt budskap - support och rådgivning till enbart ekonomer och civilekonomer.
  Benny Johansson, förbundsdirektör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera