Avtal har träffats mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel

Idag fredag den 30 mars 2012  kl 18.00 skrev Akademikerförbunden och Svensk Handel under nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2012 tom 30 april 2013.

Parterna har kommit överens om

  • En avtalsperiod om 12 månader
  • Löneavtal med stupstock, 2,6 %
  • Lönerevisionsdatum den 1 maj 2012

Vidare har överenskommelsen om kompetenskonton i 2010 års avtal har ersatts av en överenskommelse om löneförhöjning om 0,2 % per 30.4 2012.

I löneavtalet har även gjorts ett förtydligande avseende förutsättningarna för lönebildning på företagen samt återställande av lönerevisionsdatum med två månader.

Utifrån att Akademikerförbunden växer på området blir det allt viktigare att få det lokala fackliga arbetet att fundera. Parterna är överens om vikten av gemensam utbildning för företag och förtroendevalda gällande Akademikerförbundens löneavtal. Under föregående avtalsrörelse har man tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial. Parterna kommer att fortsätta erbjuda utbildning och tillse att det finns gemensamt material att tillgå. Förtroendevalda och företag är välkomna att kontakta de centrala parterna om de önskar utbildningsinsatser.

Akademikerförbunden, Unionen och Svensk Handel kommer under avtalsperioden göra en översyn av möjligheterna för harmonisering av Akademikerförbundens/Unionens/Svensk Handels tjänstemannaavtal och Unionens/Svensk Handels tjänstemannaavtal inom detaljhandeln. En harmonisering av avtalen skulle innebära att Akademikerförbunden blir part på ett större område inom branschen.

Akademikerförbunden har företrätts av Civilekonomerna, Ulrika Emteryd, tfn 070-266 27 64 och Jusek, Emma Ehnmark Olséni, tfn 070-665 29 98.

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 600 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.

Taggar:

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att ett nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel har kunnat träffas i god tid innan nuvarande avtal gått ut, säger Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna och en av de två sammankallande i AHT (Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster). Avtalet har fortsatt lokal lönebildning och en stupstock motsvarande industriavtalets
Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna