Dåligt ledarskap är kostsamt

Civilekonomerna har tillsammans med Nyckeltalsinstitutet genomfört en studie om arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. Drygt 6000 medlemmar i Civilekonomerna har svarat på frågor om hur man trivs på sitt arbete. Resultatet visar på att dåligt ledarskap leder till att fler medarbetare söker nytt arbete, höga sjukskrivningstal och missnöje med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

”Vi menar att arbetsgivarna måste ställa sig frågan om vad kostnaden för dåligt ledarskap faktiskt är. När en medarbetare säger upp sig innebär det både kompetensbortfall och rekryteringskostnader. Även sjukskrivningar är kostsamt för arbetsgivaren säger Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna. Resultatet visar att ett bra ledarskap är särskilt viktigt för erfarna civilekonomer. Det är också de erfarna ekonomerna som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden”.

Dåligt ledarskap gör att medarbetarna söker nytt arbete
Hälften av studiedeltagarna som uppgett att de är missnöjda med ledarskapet på arbetsplatsen har aktivt sökt andra jobb. Detta kan jämföras med en fjärdedel bland de som inte uppgett att de är missnöjda med ledarskapet. 96 % av studiedeltagarna som uppgett att de är missnöjda med ledarskapet har tänkt tanken att söka nytt jobb.

Tydliga samband mellan dåligt ledarskap och höga sjukskrivningstal
Bland de som är missnöjda med ledarskapet är det mer än dubbelt så hög andel som varit sjukskrivna i över två veckor. 12% jämfört med 5% bland de som är nöjda med ledarskapet.

Mer än dubbelt så stor andel bland de som är missnöjda med ledarskapet har varit sjuka vid fler än 6 tillfällen under 2012. 6,4 % jämför med 2,4 % bland de som inte är missnöjda med ledarskapet.

Starkt samband även kring hur man trivs och den psykosociala miljön
42 % av de som är missnöjda med ledarskapet är missnöjda med den psykosociala arbetsmiljön jämfört med 1,7% av dem som är nöjda med ledarskapet.

Mer än sex gånger så hög andel bland de som är missnöjda med ledarskapet (21,5% mot 3,2%) är också är missnöjda med arbetsbelastningen.

För mer info:
Sara Lindberg
Utredare, Civilekonomerna
Telefon: 070-421 05 31

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer och civilekonomer. Förbundet har 40 000 medlemmar varav 12 000 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövningÅrets tema är En jämställd karriär.

Några av förbundets viktiga områden sammanfattas med sökorden: Kollektivavtal, Avtalsrörelse, Arbetsmarknad, Förhandling, Fackförening, Akademiker, Saco, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Föräldraledighet,Chefer, Lön, Utbildningskvalitet, Almedalen.

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar

Citat

”Vi menar att arbetsgivarna måste ställa sig frågan om vad kostnaden för dåligt ledarskap faktiskt är. När en medarbetare säger upp sig innebär det både kompetensbortfall och rekryteringskostnader. Även sjukskrivningar är kostsamt för arbetsgivaren säger Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna. Resultatet visar att ett bra ledarskap är särskilt viktigt för erfarna civilekonomer. Det är också de erfarna ekonomerna som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden”.
Sara Lindberg