Bokslutskommuniké

Maj - april 2008/09 – vinst på 503 Mkr

Försäljningen under perioden maj till april 2008/09 uppgick till 4 930 Mkr vilket är en ökning med sex procent jämfört med motsvarande period föregående år (4 662 Mkr). Försäljningsökningen var sex procent för butikerna varav jämförbara butiker i lokala valutor var sju procent lägre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 503 Mkr jämfört med 578 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 5,62 kr (föregående år 6,43 kr). I verksamhetsårets fjärde kvartal ökade försäljningen med sju procent till 1 053 Mkr (987 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (50 Mkr). VD Klas Balkow säger i en kommentar: ”Clas Ohlson fortsätter att växa trots en generell nedgång i marknaden. Lanseringen av vår nya vårkatalog har uppskattats av våra kunder, vilket gett positiva försäljningseffekter under senare delen av fjärde kvartalet och i maj. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet överträffade föregående år rensat för de kostnader av engångskaraktär på 15 Mkr som belastade kvartalet avseende effektiviseringar vid Distributionscentralen i Insjön. För helåret uppfyller vi vårt långsiktiga lönsamhetsmål samtidigt som vi gjort stora investeringar för framtiden genom etablering i Storbritannien, nya butikskoncept samt effektivare inköp och distributionshantering.” Försäljningen i maj ökade med 13 procent Försäljningen under maj ökade med 13 procent till 372 Mkr (330 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har tjugo butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista maj 2009 till 107 butiker. Analytiker- och medieträff Analytiker- och medieträff hålls i dag, torsdagen den 11 juni klockan 14.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Klas Balkow, vd: 0247-447 55 John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar