Clas Ohlson: Delårsrapport 2011-05-01 – 2012-01-31

 

Kvartal 3

* Försäljningen uppgick till 2 049 Mkr (1 906), +7%. 
  
I lokala valutor var tillväxten +7%

* Rörelseresultat uppgick till 307 Mkr (270), +14%

* Vinst efter skatt uppgick till 220 Mkr (194), +14%

* Vinst per aktie uppgick till kr 3,46 (3,05), +13 %

9 månader

* Försäljningen uppgick till 4 988 Mkr (4 664), +7%.
 
I lokala valutor var tillväxten +7%

* Rörelseresultatet uppgick till 550 Mkr (504), +9 %

* Vinst efter skatt uppgick till 393 Mkr (364), +8%

* Vinst per aktie uppgick till 6,18 kr (5,71), +8 %

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 044 Mkr (485 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i februari uppgick till 427 Mkr (383), +12%.
 
I lokala valutor var tillväxten +10%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson fortsätter att växa i en generellt svag detaljhandel och vi noterar vårt högsta kvartalsresultat någonsin. Vi fortsätter att utveckla vår starka bas i Norden med inte minst en positiv utveckling i Finland.

Med starka finanser och ett starkt kassaflöde investerar vi för fortsatt expansion mot vårt långsiktiga mål att bli en ledande europeisk detaljhandelskedja. Vi planerar för att öppna 15-20 nya butiker under kommande verksamhetsår”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag torsdag den 8 mars kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 mars 2012 kl 08:00.

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 154 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom våra fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 4 000 anställda. Besök Clas Ohlson på http://om.clasohlson.com (finansiell information) eller http://www.clasohlson.se (internetbutik)

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar