Clas Ohlson ökar försäljningen i december

Försäljningen i december ökade med 5 procent till 1 114 Mkr (1 066). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 9 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 205.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr December
2015/16
December
2014/15
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 495 468 +6 +6
Norge 431 423 +2 +9
Finland 133 119 +12 +13
Utanför Norden 56 55 +2 -5
1 114 1 066 +5 +7

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj till december 2015) ökade med 5 procent till 5 540 Mkr (5 269). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2015/16 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
16 mars 2016. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 januari 2016 klockan 07:00.


För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i fem länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om 7,5 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska problem i fem länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar