Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2015

Försäljningen i mars ökade med 8 procent till 515 Mkr (475). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 15 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2015 till 198 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Mars
2014/15
Mars
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 235 223 +5 +5
Norge 202 184 +10 +10
Finland 52 45 +15 +10
Utanför Norden 25 23 * +9 -9
515 475 +8 +7

* Varav 2 Mkr hänförs till försäljning till franchisetagare för lageruppbyggnad.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2014 till mars 2015) ökade med 8 procent till 6 824 Mkr (6 335). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
10 juni 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 april 2015 klockan 08:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om över 7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com .

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.