Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2015

Försäljningen i mars ökade med 8 procent till 515 Mkr (475). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 15 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2015 till 198 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Mars
2014/15
Mars
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 235 223 +5 +5
Norge 202 184 +10 +10
Finland 52 45 +15 +10
Utanför Norden 25 23* +9 -9
515 475 +8 +7

* Varav 2 Mkr hänförs till försäljning till franchisetagare för lageruppbyggnad.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2014 till mars 2015) ökade med 8 procent till 6 824 Mkr (6 335). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
10 juni 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 april 2015 klockan 08:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om över 7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.