Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2017

Försäljningen i mars ökar med 10 procent till 537 Mkr (489). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent. Försäljningen i mars påverkas positivt av en kalendereffekt om cirka 5 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
10 butiker. Vid periodens utgång uppgår det totala antalet butiker till 215.

Försäljningen i mars fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Mars
2016/17
Mars
2015/16
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 238 235 +1 +1
Norge 217 179 +21 +14
Finland 63 53 +20 +17
Utanför Norden* 19 23 -18 -14
537 489 +10 +7

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2016 till mars 2017) ökar med 5 procent till 7 463 Mkr (7 082). I lokala valutor ökar försäljningen med 4 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 torsdagen den
8 juni 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar