Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2018

Försäljningen i mars ökar med 9 procent till 584 Mkr (537). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i mars påverkas negativt av en kalendereffekt om cirka 3 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgick till 5 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 12 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 227.

Försäljningen i mars fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Mars
2017/18
Mars
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 265 238 12 12
Norge 228 217 5 4
Finland 70 63 10 3
Utanför Norden* 21 19 12 7
584 537 9 7

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2017 till mars 2018) ökar med 2 procent till 7 630 Mkr (7 463). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 fredagen den 8 juni 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar