Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober 2017

Försäljningen i oktober ökar med 1 procent till 688 Mkr (681). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
15 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 223.

Försäljningen i oktober fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Oktober
2017/18
Oktober
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 313 310 1 1
Norge 267 270 -1 4
Finland 86 78 11 12
Utanför Norden* 22 24 -7 -6
688 681 1 3

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj till oktober 2017) ökar med 2 procent till 3 782 Mkr (3 720). I lokala valutor ökar försäljningen med
2 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar