Clas Ohlson publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016/17

Clas Ohlsons integrerade årsredovisning för 2016/17 finns nu tillgänglig på om.clasohlson.com.

Den integrerade årsredovisningen sammanfattar verksamhetsåret 2016/17 samt de frågor som är väsentliga för Clas Ohlsons framtid. Med utgångspunkt i hur vi skapar långsiktigt värde för våra viktigaste intressenter beskriver vi hur vi är rustade för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter på nya och befintliga marknader.

Rapporten omfattar standardupplysningar och specifika upplysningar om hållbarhetsaspekter baserade på GRI:s riktlinje G4. Omfattningen framgår av GRI-index på vår hemsida, om.clasohlson.com/hallbarhet.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, men kan också beställas via e-post till ir@clasohlson.se eller telefon 0247-444 00. Årsredovisningen finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version.

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.